تشخیص تخم مرغ نطفه دار

تشخیص تخم مرغ نطفه دار

مواد و تجهیزات : مرغ، لوازم مورد نیاز برای تشریح

۱- برای اجرای کار عملی به چند گروه تقسیم شوید.

۲- هرگروه زیر نظر مربیان با روش کشتار مرغ آشنا شوید.


۳- برای تشریح دستگاه های بدن مرغ از راهنمایی های مربیان استفاده کنید.

۴- دستگاه تناسلی مرغ را جدا و قسمت های مختلف آن نام گذاری کنید.

تشخیص تخم مرغ نطفه دار

تشخیص تخم مرغ نطفه دار تجهیزات و مواد مورد نیاز : تخم مرغ نطفه دار، تخم مرغ فاقد نطفه و دستگاه نوربینی (نطفه یاب)

۱- با هدایت و تحت نظر مربی با دستگاه مخصوص نوربینی (نطفه یاب) آشنا شوید.

۲- در کلاس مطابق نظر مربی به چند گروه تقسیم شوید.

۳- سه دسته تخم مرغ تهیه نمایید. تخم مرغهای که در دستگاه قرار نگرفته اند، تخم مرغ هایی که به ترتیب ۵ و ۱۵ روز در دستگاه جوجه کشی قرار داشته اند.

۴- تخم مرغ ها را در مقابل دستگاه نطفه یاب قرار دهید.

۵- تخم مرغ های نطفه دار را از تخم مرغ بدون نطفه تشخیص دهید و جدا کنید.

 

تشخیص تخم مرغ نطفه دار

اهمیت پرورش گله ای مادر در جوجه کشی

بازدهی نهای صنعت طیور، به موفقیت در مراحل مختلف زنجیره ی تولید نیاز دارد. هرگونه نقصی در بخش های این صنعت، سبب می شود مشکلات در بخش های دیگر بروز کند و محصول نهایی کاهش یابد. واحدهای گله ی مادر حلقه ای از این زنجیره ی تولید و ارتباط دهنده گله ی اجداد و واحدهای جوجه کشی اند.

واحدهای جوجه کشی نیز ارتباط بین گله های مادر با واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ تخم گذار را برقرار می کنند و تخم نطفه دار را از واحدهای مادر دریافت می کنند و جوجه ی یک روزه به تولید کنندگان نهایی تحویل میدهند.

کیفیت خوب جوجه ی یک روزه به نتایج عالی در واحدهای پرورش دهنده جوجه گوشتی و یا مرغ تخم گذار و در نهایت سوددهی مناسب کل صنعت طیور، منجر می شود.

آشنایی با عوامل مؤثر در نطفه دار شدن تخم مرغ

عوامل متعددی در نطفه داری تخم مرغ مؤثرند که به طور کلی شامل دو دسته اند.

۱- عوامل مربوط به مرغ و خروس

ژنتیک : باروری یک صفت ارثی است. بعضی از نژادهای طیور بهتر از نژادهای دیگر باروری را به نسل های بعد انتقال می دهند. اکنون مشخص شده است که در طیور نژاد کورنیش باروری کمتر از نژادهای دیگر است.

سن : سن طیور بر باروری تأثیر بسیار قابل توجهی دارد پرندگان نر جوان با وجود این که از نظر جنسی به بلوغ رسیده اند به حد کافی اسپرم تولید نمی نمایند. تخم های اولیه ی گذاشته شده نیز غالباً کوچک تر از آن هایی هستند که بعدها گذاشته می شوند و باروری آنها نیز پایین است. از تخم های گذاشته شده توسط گله های طیور جوان در دو یا سه هفته ی اول تخم گذاری

2 – عوامل مدیریتی

مدیریت گله ی مادر جهت تولید تخم مرغ نطفه دار اهمیت زیادی دارد. مدیریت یک واحد مرغ مادر دربرگیرنده ی اجزای مختلفی از جمله تاسیسات، تغذیه، بهداشست و کنترل عوامل محیطی است. این اجزا خود به قسمت های کوچکتری قابل تقسیم اند.

عملکرد در واحد، حاصل عملکرد مناسب این اجزاست که در نهایت به موفقیت مدیر، سوددهی و افزایش تولید منجر می شود. توجه داشته باشید، به منظور مدیریت خوب، باید شرایط مناسب را برای حداکثر باروری تخم مرغ فراهم نمایی.


آشنایی با ساختمان و نحوهی کار ماشین جوجه کشی
روش جوجه کشی طبیعی


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه