آشنایی با ساختمان و نحوهی کار ماشین جوجه کشی و انواع آن

آشنایی با ساختمان و نحوهی کار ماشین جوجه کشی

تاریخچه جوجه کشی

در آغاز دستگاه های جوجه کشی ساختمان سادهای داشتند. با گذشت زمان از مواد سبکتری ساخته شدند، وسایل پیچیده تری در آنها به کار رفت و بر دقت و سهولت کار با آنها افزوده شد. در عین حال مکانیسم عملکرد آنها ثابت بود. در دستگاه های جوجه کشی (به منظور ایجاد شرایط مناسب برای تولید جوجه)، چهار عامل اصلی محیطی دما، رطوبت، تهویه و چرخش تخم مرغ ها تحت کنترل و قابل تنظیم است.

در دستگاه های قدیمی تنظیم عوامل محیطی به وسیله انسان صورت می گرفت، که دقت عملیات را کاهش میداد و امکان خطا در آن وجود داشست. در حالی که در دستگاه های پیشرفته ی جدید تنظیم عوامل تأثیرگذار در جوجه کشی توسط ماشین اجرا می شود. برای تأمین حرارت مورد نیاز ماشین های جوجه کشی می توانید از سه منبع نفت، برق و گاز استفاده دستگاه های جوجه کشی، براساس ظرفیت، به دو گروه کوچک (آزمایشگاهی یا خانگی) و بزرگ (صنعتی) تقسیم می شوند.

ماشین جوجه کشی


در جوجه کشی های صنعتی از دو دستگاه جوجه کشی (ستر) و تفریخ (هچر) استفاده میشود و تخم مرغ ها در ۲ تا ۳ روز آخر دوره به دستگاه تفریخ منتقل میشوند. این دستگاه ها شبیه هم اند ولی در دومی (هچر) چرخش صورت نمیگیرد و تنظیم سایر عوامل محیطی اندکی متفاوت است.

ساختمان دستگاه جوجه کشی

ساختمان یک دستگاه جوجه کشی (ستر) معمولی از المنت برفی، منبع تأمین رطوبت، پره همزن هوا، لوله های آبسرد و جک برقی تشکیل میشود. در این دستگاه ها دما توسط المنت و رطوبت با صفحه ی تأمین کننده رطوبت تولید می شود.

پره همزن هوا تهویه می کند و جک برقی را به چرخش در می اورد. به طور کلی فضای داخل ماشین ها را می توانید به سه روش (جریان هوای گرم، جریان آب گرم و قرار دادن مقاومتهای الکتریکی) گرم کنید. برای تأمین حرارت دستگاه از برق، گاز و یا نفت استفاده میشود.

در ماشین های کوچک جوجه کشی، رطوبت از طریق قراردادن ظرف آب در زیر تخم مرغ ها و در ماشین های بزرگ با استفاده از منبع تأمین رطوبت همراه با المنت و یا به وسیله ی اسپری تولید می شود. تهویه در ماشین های کوچک از طریق باز و بسته کردن دریچه ها و در ماشین های بزرگ با نصب هواکش انجام میگردد. چرخش نیز در ماشین های کوچک دستی و در ماشینهای بزرگ به صورت خودکار با جک هایی متصل به کمپرسور باد انجام می شود.

ماشین جوجه کشی

تحقیق و تهیه گزارش

از واحدهای جوجه کشی در منطقه ی خود بازدید کنید و از دستگاه های جوجه کشی و تفریح موجود در واحدها عکس و فیلم تهیه نمایید و پاسخ سوالات زیر را به دست آورید.

1 – تهویه و رطوبت در واحدهای جوجه کشی چگونه تأمین می شود؟

2- نحوه ی تنظیم دما در دستگاه های جوجه کشی چگونه است؟

3- رطوبت چگونه در این دستگاه ها تنظیم می شود؟

4- نحوه ی تنظیم تهویه در دستگاه های جوجه کشی به چه ترتیب است؟

5- سامانه ی چرخش تخم مرغ ها به چه روشی کار می کند؟

6- آیا تفاوتی بین دستگاه های جوجه کشی (ستر) و تفریخ (هچر) وجود دارد؟

7- بازده دستگاه جوجه کشی چند درصد است؟


روش جوجه کشی طبیعی
حرارت و نقش آن در پرورش جوجه گوشتی


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه