رشد باکتری در دستگاه های جوجه کشی بدنه فلزی

رشد باکتری در دستگاه های جوجه کشی بدنه فلزی

رشد باکتری در دستگاه جوجه کشی بدنه فلزی : همراه با خارج شدن جوجه ها از تخم ها در زمان هچ مواد زاید نیز به همراه جوجه ها از تخم ها خارج شده و محیط دستگاه جوجه کشی را آلوده می کنند. خارج شدن مواد زاید در زمان هچ، باعث آلوده شدن محیط داخلی دستگاه جوجه کشی به باکتری می شود و در صورت ضدعفونی نکردن محیط داخل دستگاه در دوره های بعدی جوجه کشی با کاهش راندمان مواجه خواهیم شد. بنابراین آلوده شدن محیط داخل دستگاه جوجه کشی به باکتری در زمان هچ طبیعی است و ربطی به قابلیت ستر هچر همزمان و یا ستر هچر غیرهمزمان بودن دستگاه ندارد. راه حل این مشکل شستن و ضدعفونی کردن دستگاه است.

در دستگاه های ستر هچر همزمان گروه صنعتی هواباتور به دلیل PVC بودن جنس بدنه دستگاه، به راحتی می توان دستگاه را پس از هچ شدن جوجه ها شست و ضدعفونی کرد. با توجه به این که جنس بدنه این دستگاه ها از PVC است، محیط داخلی بدنه خطر زنگ زدگی ناشی از شستشو با آب و انجام عملیات ضدعفونی ندارد. زنگ زدگی محیط داخلی دستگاه می تواند تلف شدن تخم ها و کاهش راندمان جوجه کشی را به دنبال داشته باشد.

برخی دستگاه های بدنه فلزی بی کیفیت به دلیل استفاده از فلز در ساخت محفظه دستگاه قابلیت شستشو و ضدعفونی ندارند زیرا شستشو با آب منجر به زنگ زدگی درون محفظه این دستگاه ها می شود. بنابراین می توان ادعا کرد که اگر قرار به بحث بر روی رشد باکتری در درون دستگاه باشد، رشد باکتری در داخل دستگاه ربطی به قابلیت ستر هچر همزمان یا ستر و هچر غیرهمزمان بودن دستگاه ندارد بلکه جنس بدنه یا محفظه دستگاه بر رشد یا عدم رشد باکتری تاثیر گذار است.

برای ضدعفونی کردن دستگاه های جوجه کشی معمولا از ترکیب گاز فرمل و پرمنگنات استفاده می شود. برای این منظور مقدار پرمنگنات لازم را در ظرفی به اندازه چند برابر خود ریخته و آب را به آن اضافه می کنیم. با ریختن آب بر روی پرمنگنات گاز فرمل از آن متصاعد می شود. در این هنگام باید محلول را در داخل دستگاه قرار داده و درب محفظه بسته شود.0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه