تزریق داروی عضلانی به طوطی

جمع آوری نمونه از شوانا جهت کشت

پرنده را عمود نگه داشته و دهان را توسط یک اسپیکولوم یا گاز استریل باز کنید و با کشیدن یک سواب نوک پنبه ای درون قسمت های قدامی شوانا نمونه گیری را انجام دهید .

جمع آوری نمونه از کلوآکت جهت کشت


ابتدا پرنده را در داخل یک حوله مقید کنید و برای اجتناب از ایجاد تروما به مخاط قبل از ورود سواب آن را توسط محلول سالین مرطوب کنید.

تزریق وریدی

برای جمع آوری خون و تزریق انفوزیون ها از وریدهای ذیل استفاده می شود. حجم خونی که می توان از یک پرندهٔ سالم جهت بدست آوردن یک نمونهٔ تشخیصی اخذ کرد تقریباً ۱٪ وزن بدنش است، برای مثال 1 سی سی خون به ازای هر ۱۰۰ گرم وزن بدن.

تزریق داروی عضلانی به طوطی

ورید وداج

این ورید بهترین محل برای خانوادهٔ طوطی سانان است چون این ورید نسبتاً اندازهٔ بزرگی دارد و کمتر دچار هماتوم می شود. برای پرندگان زیر ۲۰۰ گرم از یک سرسوزن شماره ۲۵ یا ۲۷ و سرنگ ۱ سی سی استفاده می شود. ورید وداج بسیار متحرک است پس مطمئن باشید که گردن کاملاً کشیده شده است . در پرندگان بزرگتر مثل طوطی ها در صورتی که دستیار ندارید ممکن است نیاز به بیهوشی با ایزوفلوران باشد.

دستیار با دست راست پا را نگهداشته و بال راست را به سمت خلف میکشد و با دست چپ سر پرنده را مقید می نماید . از یک سرسوزن بزرگتر به شمارهٔ ۲۲ یا ۲۷ و سرنگ بزرگتر ۳ سی سی برای اخذ نمونه خون استفاده می شود. در مدخل سینه باید بر روی ورید وداج سمت راست فشار وارد کنید تا رگ به خوبی معلوم شود.

ورید درشت نی ای خلفی

این ورید از سمت شکمی مفصل آرنج عبور می کند. از یک سرنگ ۱ سی سی و سرسوزن شمارهٔ 25 جهت اخذ خون استفاده شود. این ورید بسیار مستعد ایجاد هماتوم است.

ب). برای خونگیری از سرسوزن ۲۵ استفاده شود و اجازه دهید تا خون خود به خود به داخل لولهٔ جمع آوری خون جریان پیدا کند. چند دقیقه بر روی ناحیه فشار محکم وارد شود تا خونریزی کاملا متوقف گردد.

 

تزریق داخل عضلانی

در صورت نیاز پرنده توسط حوله مقید شود. تزریق در داخل عضلات سینه ای سطحی در هر دو طرف جناغ قابل انجام است. تزریقات متوالی به نوبت در هر سمت صورت می گیرد.

تزریق و شستشوی سینوس

جهت تزریق و آسپیره کردن سینوس ابتدا پرنده را در یک حوله مقید کنید سپس سر پرنده را در حالت طبیعی به صورت عمودی مقید نمایید. سرسوزن را از طریق پوست در داخل سینوسی که کمی بالاتر از شکاف منقار است قرار دهید. سینوس بین منقار بالا و گوشهٔ داخل چشم ها قرار گرفته است.

تزریق داروی عضلانی به طوطی

الف) جهت شستشوی سینوس و بینی ابتدا پرنده را در یک حوله مقید کنید و زیر سر پرنده یک ظرف قرار دهید و وضعیت سر باید طوری قرار گیرد که اندکی نسبت به بدن پایین تر باشد و محکم مقید شده باشد. سرنگ را بدون سرسوزن به داخل سوراخ های بینی وارد کنید و به مقدار ۳ تا۱۰ میلی لیتر (بسته به اندازهٔ پرنده) مخلوط آنتی بیوتیک و سالین را به داخلی سوراخ های بینی با یک فشار مختصر تزریق نمایید. در صورتی که شستشو موفقیت آمیز باشد محلول تزریقی به صورت آزادانه از شوآنا جریان مییابد.

ب)  این عمل را در داخل هر دو سوراخ بینی انجام دهید تا زمانی که دیگر اکسودایی در محلول دیده نشود.


خواص داروی تخم مرغ
اهمیت مصرف تخم مرغ


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه