ویروس پاپیلوم در پرندگان

ویروس پاپیلوم در پرندگان

باید نهایت دقت اعمال شود تا سطوح مخاطی سالم کوتر نشوند. همه جا را به خوبی با آب بشوئید. این روش ممکن است دردناک باشد، لذا بیهوشی با ایزوفلوران معمولا لازم است. برداشت جراحی بوسیلهٔ لیگاتور کردن و برش، الکتروکوتر یا کرایوسرجری قابل انجام است.

تکنیک مورد استفاده بستگی به وسعت ضایعات دارد. ضایعات پیرامونی کلواک ممکن است نیازمند بیشتر از یک عمل داشته باشند. باید از تشکیل تنگی ناشی از عمل جلوگیری شود. عفونتهای باکتریایی ثانویه قبل از جراحی باید درمان شوند. با وجود دخیل بودن هرپس ویروس طوطی سانان در پاپیلوما درمان با آسیکلوویر مؤثر واقع نمی شود.

پیشگیری


چونکه پاپیلوماها ممکن است در اثر یک عامل عفونی ایجاد شود قبل از وارد کردن پرنده به گروه جدید کلواک و دهان از نظر پاپیلوما معاینه شوند. پرندگان مبتلا به این ضایعات هستند، نباید وارد گروه شوند. ممکن است شناسایی پرندگانی که پاپیلومای آنها با جراحی برداشته شده مشکل باشد. احتمال دارد در صورتی که هرپس ویروس عامل ضایعات باشد، پرنده ناقل بیماری باشد. تا زمانی که اطلاعات بیشتری در مورد رابطهٔ هرپس ویروس طوطی سانان و پاپیلوما بدست آید از قرار دادن پرندگان سالم در کنار پرندگانی که هرپس در آنها شناسایی شده است، اجتناب گردد.

بیماری های باکتریایی
عفونت های ناشی از باکتریهای گرم مثبت

پرندگان گه گاه به عفونت های باکتریایی ابتلا پیدا می کنند به ویژه در مواردی که پرنده دچار استرس، فقر تغذیه ای یا وضعیت بهداشتی نامناسب باشند. این عفونت ها نیازمند مداخلهٔ درمانی هستند. فلور طبیعی در اکثر گونه های پرندگان خانگی متشکل از باکتریهای گرم مثبت است.

ویروس پاپیلوم در پرندگان

برخی از باکتری های گرم منفی نیز گاهاً در پرندگان سالم یافت می شوند، با این وجود اکثر آنها یا اساساً پاتوژنهای فرصت طلب هستند یا توان تبدیل شدن به پاتوژن فرصت طلب را دارند.

فلور طبیعی طوطی سانان شامل انواع گونه های جنس های زیر است: لاکتوباسیلوسلم باسیلوس استرپتوکو کٹ های غیر همولیتیکٹ میکرو کوکوس استافیلوکوک: کورینه باکتریوم، و استرپتومایسس و پاستورلا گالیناروم

سبب شناسی

شایع ترین باکتریهای گرم منفی که با آن مواجه هستیم عبارتند از اشرشیا کولای ؟ انتروباکتر گونه های کلبسیلا سودوموناس، سالمونلا پروتئوس: و کمپیلوباکتر؛ و گونه ی پاستورا

علائم بالینی

علائم بالینی بستگی به اندام درگیر دارد. علائم مربوط به دستگاه تنفس و گوارش و علائم غیر اختصاصی مانند بی اشتهایی و بی حالی، ژولید گی پرها ممکن است به تنهایی یا همزمان دیده شوند. سپتیسمی به ویژه سپتیسمی ناشی از پاتوژنهای روده ای مهاجم در پرندگان خانگی شایع است. در پرندگانی که به شدت بی حال هستند احتمال سپتیسمی بسیار بالاست.

تشخیص

اگر مشکوک به بیماری باکتریایی هستید، بر روی نمونه های اخذ شده از محل عفونت رنگ آمیزی گرم و کشت انجام دهید. در آزمایش شمارش سلولهای خونی معمولا لکوسیتوز با هتروفیلی مشاهده می شود. هتروفیل های سمی اغلب دیده می شوند. در حالت مزمن بیماری، آزمایش الکتروفورز پروتئین های سرم افزایش گاما گلوبولین های خون را نشان می دهد. آزمایش بیوشیمیایی سرم در تشخیص درگیری کبد و کلیه مفید واقع می گردد. در دستگاه تنفسی، قدامی ترین قسمت شوانا محل مناسبی برای جمع آوری نمونه از دستگاه تنفسی فوقانی است.

نکتهٔ کلیدی بررسی های میکروبی نمونه های اخذ شده از شوانا فقط هنگامی ارزشمند است که آسیب ها قابل رویت بوده و علائم تنفسی بیماری ظاهر شده باشد.

روشهای دیگر برای جداسازی عوامل میکروبی از سیستم تنفسی، آسپیره کردن سینوس ها و شستشوی نای هستند. کشت مستقیم از کسیه های هوایی یا شستشوی آنها با لاپاروسکوپی قابل انجام است.

جوجه کشی از پرندگان

صنعت جوجه کشی امروز یکی از سود اورترین مشاغل در کشور عزیزمان می باشد . شما می توانید در خانه با تهیه چند عدد تخم نطفه دار و خرید یک دستگاه جوجه کشی خانگی یا نیم صنعتی به جوجه کشی از پرندگان مختلف بپردازید . برای خرید یک ماشین جوجه کشی استاندارد پیشنهاد ما به شما خرید دستگاه جوجه کشی هواباتور 2 ساخت گروه صنعتی هواباتور می باشد .

https://www.hovabator.ir/wp-content/uploads/2017/07/easy-bator-2i.jpg

دستگاه جوجه کشی هواباتور ۲


عفونت آدنوویروسی در طوطی ها
بهداشت و ضدعفونی قفس طوطی ها


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه