مراحل رشد جنین در داخل ماشین جوجه کشی

زمان لازم برای رشد جنین ۱ روز در بدن مرغ و ۲۱ روز 9 در دستگاه جوجه کشی است. رشد اولیه، قبل از تخم گذاری بلافاصله پس از آزاد شدن زرده از روی تخمدان، در داخل بدن مرغ صورت میگیرد. در این هنگام دما در حدود ۴۱ درجه ی سانتیگراد است . تغییرات اصلی در تخمهای نطفه دار در دستگاه جوجه کشی به شرح زیر است.

روز اول: رشد قلب، دستگاه عصبی و چشم، ظهور دستگاه گوارش و ستون مهره و شکل گیری سر؛


روز دوم: تشکیل دم و شکل گیری گوش ؛

روز سوم: با شروع رشد بال ها و بینی، شبکه ای از عروق خونی تشکیل می شود که از جنین موجود در مرکز، انشعاب مییابد و بیشتر به عنکبوت شباهت دارد.

روز چهارم: اندام های مغز، چشم اولیه ی غیرعادی و قلبی که بیرون میتپد، دیده می شوند.

روز پنجم: اندام های تناسلی تمایز مییابد و جنسی پرنده مشخص می شود. قلب شکل معین خود را می یابد.

روز ششم: بعضی حرکات جنین جلب توجه می کند. قلب در بدن قرار میگیرد و رودهی اولیه ساخته می شود. همچنین شکل گیری اندام های جنسی آغاز می شود.

روز هفتم: اندام ها قابل مشاهده می شوند.

روزدهم: انگشتان، ظاهر شدن بر روی پا را آغاز می کنند. جنین به صورت یک پرنده دیده میشود.

روز یازدهم: حرکات غیرارادی پاها و بال ها مشاهده می شود.

روز سیزدهم: پرهای نرم ظاهر می شوند. استخوان ها آهکی شدن را آغاز می کنند. اغلب اندام ها تمایز می یابند.

روز چهاردهم: جنین میچرخد، درحالی که سرش به طور طبیعی به طرف انتهای بزرگ تخم مرغ قرار میگیرد.

روز شانزدهم: فلس های پا، ناخن ها ونک کاملا شاخی شدهاند.

روز هفدهم: سر می چرخد و به طرف قسمت اتاقک هوایی که بزرگ شده است قرار میگیرد.

روز نوزدهم: ورود کیسه ی زرده به حفره بدن شروع میشود و جوجه در موقعیتی قرار می گیرد که بتواند به پوسته ضربه بزند. این مواد زرده ای در چند روز اول زندگی جوجه
به عنوان ذخیره غذایی محسوب می شود.

روز بیستم : کیسه ی زرده به طور کامل به حفره بدن وارد می شود. تمام قسمت های جنین به جز در ناحیه ی کیسه هوایی در تماس با پوسته قرار میگیرند. ناف شروع به بسته شدن می کند. منقار جوجه، غشای داخل پوسته را سوراخ می کند و وارد اتاقک هوایی می شود. به تدریج، جوجه مقداری هوا تنفسی می کند و دستگاه تنفس فعالیت خود را آغاز می کند.

روز بیست و یکم: اولین ضربات به پوسته زده میشود. هرگاه جوجه در موقعیت صحیح قرار داشته باشد، این ضربه زدن در انتهای بزرگ تخم مرغ اتفاق میافتد. آنگاه به تدریج، پوسته می شکند و جوجه از تخم خارج می شود.

مواد و تجهیزات لازم

۱- تعدادی تخم مرغ نطفه دار تهیه نمایید.
۲- تخم مرغ ها را در دستگاه جوجهکشی قرار دهید.
۴- جنین ها را به تفکیک در ظروف شیشه ای با محتوی الکل سفید نگه داری نمایید.
۵- تفاوت بین نمونه ها را بررسی کنید و پس از تهیه ی گزارش آن را در کلاس ارائه نمایید.


بهداشت جوجه کشی
مهارت و شرایط جوجه کشی


4 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

جنینی که بعد از گذشت سیزده روز یک سیاهی کوچک بدون رگ باقی مانده چطور

سلام در روز سیزدهم دیگر رگی دیده نمیشود فقط یک سیاهی که تکان هم نمیخورد ایا جنین مرده است؟

سلام خسته نباشید من هشت رو تخم مرغ داخل دستگاه گزاشتم الان فقط یه طرفش رگ خونی شده ایا طبیعیه نباید کل تخم مرغ رگ رگی بشع؟و از کجا بفهمیم جنین سالمه

با سلام، اگر رگ ها به هم چسبیده هستند، مشکلی نیست جنین سالم است. از کارکرد صحیح سیستم چرخشی دستگاه مطمئن شوید.

تماس با کارشناسان فروش کارخانه