عوامل تأثیرگذار در هچر تخم شترمرغ سانان

عوامل تأثیرگذار در هچر

تشخیص مشکلات عوامل تأثیرگذار در هچر

دلیل مشکلاتی که در هچ ایجاد می شود اغلب به خاطر فرآیند جوجه کشی نیست، اگرچه همواره دلیل آن شناخته نمی شود. برای تشخیص دقیق مشکلات ناشی از جوجه کشی فقط ثبت دقیق اطلاعات و استخدام مشاور جوجه کشی به شما کمک خواهد کرد.

جدول های تشخیصی وجود دارد که اتفاقاتی را که طی ایجاد مشکل در جوجه کشی می افتد، توضیح می دهد. این جدول ها تقریباً کلی هستند و این سئوال مطرح می شود که آیا برای افرادی که اطلاعاتی در زمینه جنین شناسی ندارند کاربرد عملی دارد یا خیر.

تخم ها بسیار پیچیده اند و فرآیند رشد آنها برای کسانی که نمیدانند رشد طبیعی چگونه است بسیار گیج کننده اند. مشکلی که اغلب دامپزشک ها با آن مواجه هستند این است که تقریباً هیچ چیز دربارهٔ جنین شناسی طیور نیاموخته اند و معمولا از آنها خواسته می شود که دلایل ناهنجاری در رشد را تشخیص دهند.


عوامل تأثیرگذار در عوامل تأثیرگذار در هچر

مراقب افرادی که ادعا می کنند به طور حتم می توانند مشکل شما را تشخیص دهند باشید . قبل از آن که قضاوت کنید، از آنها بخواهید دربارهٔ نظرشان توضیح دهند . مثالی خوب در این مورد، عفونت کیسه زرده در جوجه های کوچک است. در حالی که این مسئله می تواند مشکلی در پرورش جوجه باشد و مرتبط با بهداشت ستر و هچر است ولی غالباً به عنوان تشخیص کلی برای تلف شدن جنین و یا جوجه ها استفاده میشود و توضیح مشخص دیگری وجود ندارد.

زرده جوجه های تازه از تخم بیرون آمده معمولا سبز روشن است و نشانه ای از عفونت زرده نمی باشد . تنها نمون های از زرده که کشت داده شده نشان می دهد که عفونت وجود دارد . سپس اگر منبع عفونی وجود داشت باید مشخص و به آن رسیدگی شود.

 

عوامل تأثیرگذار در هچر

 

هر چند اگر عفونتی وجود نداشت مشکل از جای دیگری است و باید جستجوی بیشتری صورت گیرد. معمولا بیشتر مشکلات بررسی نشده باقی می ماند و مکرر و پیوسته به سراغ پرورش دهنده باز می گردند. مهم این است که بدانیم نمی توان بر مشکلات جوجه کشی غلبه کرد و به رغم همه این ها اکنون جنین ها مرده اند اما هدف این است که از ایجاد دوباره این مشکلات جلوگیری کنیم.

بنابراین برای حل این مشکلات جوجه کشی ضروری است که تخم های هچ نشده را باز کنیم تا باروری و سن دقیق و دلایل مرگ جنین را تشخیص دهیم . درست نیست فکر کنیم تمام تخم هایی که در ابتدای جوجه کشی نور بینی می شوند و جنین آن دیده نمی شود، بارور نیستند زیرا همیشه جنین هایی هستند که طی روزهای اول رشد میمیرند و طی نور بینی دیده نمی شود. با فرض این که تشخیص باروری توسط نوربینی صحیح باشد.

مشکلات اساسی در عوامل تأثیرگذار در هچر

شود تا مشکلات اساسی که مرتبط با کیفیت تخم، ماندگاری یا عملکرد جوجه کشی است را از نظر پنهان کند. اگر این مشکلات شناسایی شوند و بر آنها غلبه گردد، مسلماً نتیجه کلی جوجه کشی را تقویت خواهد کرد. هرچند عملکرد جوجه کشی می تواند به واسطه مشکلات زیادی که در زمینه شرایط پرنده مولد، کیفیت تخم و شرایط پرورش جوجه به وجود میآید و از موارد مهم و مرتبط با کاهش میزان موفقیت در عملکرد شترمرغ سانان می باشد، تاثیرپذیر باشد.

مقصر دانستن مسئول جوجه کشی به جای ناتوانی پرورش دهنده در زنده نگاه داشتن جوجه بسیار متداول است. اگر جوجه ها به طور طبیعی از تخم بیرون بیایند و تحت شرایط مناسب نگاه داشته شوند، درصد زنده ماندن جوجه ها بسیار بالا خواهد بورد. در این بخشی الگوهای معمولی تلفات به همراه عوامل متداول در بروز مشکلات جوجه کشی توضیح داده شده است و توصیه هایی برای هنگامی که مشکلاتی در جوجه کشی به وجود می آید، ارائه شده است.


وضعیت تخم های شترمرغ در طی جوجه کشی
دستگاه جوجه کشی و هچر شترمرغ سانان


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه