عایق کردن ساختمان مجموعه پرورش کبک

مجموعه پرورش کبک : امروزه با توجه به محدودیت منابع تأمین انرژی و همچنین افزایش چشمگیر قیمت انرژی باید در زمان احداث ساختمان ها به مصرف بهینه انرژی توجه ویژه داشت. پرورش کبک نیاز قابل توجهی به سوخت دارد بنابراین باید اصول عایق بندی ساختمان ها رعایت شود. در پرورش کبک در بخش جوجه کشی، عمدهترین مصرف انرژی در دستگاه جوجه کشی انرژی برق است. از طرفی در بخش جوجه کشی باید دمای ساختمان جوجه کشی به صورت یکنواخت کنترل شود؛ بنابراین در فصول سرد سال نیاز به وسایل گرمایشی و در فصول گرم سال نیاز به وسایل خنک کننده است.

در ساختمان های مولدان نیز باید در طول پرورش دمای محیط کنترل شود. از طرفی با توجه به نیاز نوری پرنده باید طراحی های لازم انجام شود؛ بنابراین عایق بودن سالن مولدان نقش مهمی در بهبود تولید و صرفهجویی در هزینه های تولید دارد.

در ساختمان های مورد نیاز برای بخش پرورش جوجه کبک، عایق بودن ساختمان ها بسیار باید مورد توجه قرار گیرد چراکه جوجه ها در روزهای اول دمایی در حدود ۳۵ درجه سانتیگراد لازم داشته و برای تأمین این دما علاوه بر نیاز به وسایل گرمایشی، عایق بودن سالن نیز نقش مهمی در تنظیم دمای سالن دارد. از طرفی در پایان دوره پرورش که پرنده معمولا به دمایی در حدود ۲۴ درجه سانتیگراد نیاز دارد. در فصول گرم سال که دمای محیط بسیار بیشتر از دمای مورد نیاز است با عایق کردن سالن می توان شرایط دمایی مناسب را فراهم نمود.

قابلیت شستشو و ضدعفونی

رعایت اصول بهداشتی در سالن های پرورش کبک همانند سایر پرندگان بسیار ضروری است: بنابراین باید ساختمانهای مورد استفاده به راحتی قابلیت شستشو و ضدعفونی داشته باشند. همچنین مواد مورد استفاده در داخل سالن و به خصوص کف باید مقاومت مناسبی در برابر آب و مواد ضدعفونی کننده داشته باشند. معمولا کف ساختمان های پرورش کبک از بتن مقاوم ساخته شده و دیوارها نیز باید قابلیت شستشو تا سقف را داشته باشند.


مجموعه پرورش کبک

صرفه اقتصادی

هر چه بتوانیم شرایط لازم برای پرورش پرنده را فراهم کنیم معمولا بازدهی مناسبی خواهیم دید؛ اما در دامپروری همیشه بهترین مصالح ساختمانی به صرفهترین نیستند؛ بنابراین باید علاوہ بر مناسب 。CP9 ساختمانها به قیمت آن ها نیز توجه داشت. .3 به صرفهترین مصالح استفاده کنیم. برای این کار از کارشناسان عمران و شرکتهای سازنده باید کمک گرفت.

تجهیزات مورد نیاز برای پرورش

با مشخص کردن هدف خود از پرورش کبک تجهیزات برای پرورش این پرنده در سنین مختلف نیز باید تعیین شوند. گروههای مختلف پرورشی شرایط محیطی متفاوتی ازنظر دما، رطوبت و تهویه نیاز دارند. برای هر شرایط پرورشی تجهیزات خاصی مورد نیاز است. به طور کلی برای پرورش یک دوره نیاز به امکاناتی از قبیل برق، آب، سوخت، سیستم زنجیری و خودکار می باشند.

آبخوری نیز انواع قطره ای (نیپل)، کلهقندی، نیمه خودکار و سیفونی دارد. آبخوری و دان خوری ها باید به تعداد کافی و قابل دسترس برای پرنده (به خصوص در روزهای اول پرورش) باشند. آب آشامیدنی سالم (بدون بو و مزه) باید به صورت ۲۴ ساعته در اختیار پرندہ باشد. برای جوجه های تازہ متولد شده اندازہ 9 ارتفاع آبخوری 9 دان خوری نباید زیاد بلند باشد و همزمان که پرنده بزرگتر می شود ارتفاع را باید افزایش داد.

یک آبخوری

کله قندی برای ۵۰ قطعه کبک تا سن یک هفتگی کافی است. استفاده از سیستم نیپل هزینه اولیه نسبتاً زیادی دارد اما این مزیت را نسبت به آبخوری کله قندی دارد که نیازی به شستشوی کامل ندارد و تنها کافی است مخزن آن شسته شود.

این در حالی است که در مورد تجهیزات مورد نیاز هر بخش پرورش کبک در بخش های بعدی توضیح داده خواهد.اگر قصد پرورش کبک به منظور تولید تخم را دارید بهترین روش، پرورش در قفس است. اگرچه پرورش در قفس هزینه اولیه ساخت قفس را دارد اما بسیاری از مشکلات پرورش در بستر را ندارد.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه