رشد جنین در داخل تخم نطفه دار

رشد جنین در داخل تخم نطفه دار

رشد جنین در داخل تخم نطفه دار یک فرایند بسیار حساس است که از دو مرحله ستر و هچر تشکیل شده است. به همین دلیل دستگاه های جوجه کشی که در بازار موجود هستند دارای دو قسمت ستر و هچر هستند و شرایط لازم برای ستر وهچر را فراهم می کنند.

البته دستگاه هایی هم وجود دارند که شرایط ستر و هچر را به صورت همزمان برای تخم ها فراهم می کنند که به دستگاه های ستر هچر همزمان معروف هستند.

اما منظور و ستر در جوجه درآوری چیست ؟

همان طور که اشاره کردیم جوجه در آوری از تخم های نطفه دار از دو مرحله ستر و هچر تشکیل شده است. مرحله ستر مرحله اولیه است که تمام دوران جوجه کشی به غیر از سه روز آخر آن را شامل می شود. در واقع منظور از ستر از روز اول جوجه کشی تا سه روز ماقبل خارج شدن جوجه ها از تخم های نطفه دار است.

در روز اول جوجه کشی که تخم ها در داخل دستگاه در دمای حدود 37.7 درجه سانتی گراد قرار می گیرند نطفه به دلیل دمای دستگاه جوجه کشی فعال می شود. در واقع این دماست که محرک اصلی تبدیل نطفه به جنین و جنین به جوجه است.


اما آغاز رسمی تبدیل نطفه به جنین از روز چهارم است و جنین رفته رفته شکل خاصی به خود می گیرد. نکته بسیار مهم و کاربردی این که در این چهار روز اول می توان به این پی برد که تخم ها در داخل دستگاه جوجه کشی دارای نطفه هستند یا نه و اگر هستند قدرت لازم را برای باروری دارند یا نه؟ به همین دلیل در منابع علمی توصیه می شود که در روز سوم جوجه کشی هم از تخم های نطفه دار باید نطفه سنجی کنید.

در روز چهارم جوجه کشی کیسه ای به نام آلانتوئیس در پشت کیسه آمنوین ایجاد می شود. و جنین در سمت چپ این کیسه مستقر می شود. در این روز است که اولین تماس بین کوریون و آلانتوئیس ایجاد می شود. همچنین در این روز رنگ دانه های چشم ها هم ایجاد می شود.

در روز سیستم گوارشی جنین شروع به رشد می کند و بخش های مختلف آن از هم مجزا می شوند. در روز پنجم شاهد تشکیل غده های تناسلی در جوجه ها هستیم.
از روز ششم بال و پرها ، پنجه ها و پاها هم در حال رشد هستند و می توان آن ها را به تفکیک مشاهده کرد. منقار جنین هم شروع به رشد پیدا کرده است و می توان ان را مشاهده کرد. از روز ششم جنین به صورت ارادی شروع به حرکت می کند به طوری که می توان آن را جوجه ای در درون تخم نامید.

جوجه داخل تخم نطفه دار

در روز هفتم دندان جوجه که برای خارج شدن آن از تخم ها استفاده خواهد شد رشد کرده است. و از روز هشتم رشد پرنده افزایش پیدا می کند به طوری که می توانید شاهد رشد پرها هم باشید. استخوان های پرنده هم آهکی می شوند و استخوان های پرنده استحکام کافی پیدا می کنند.

در روز نهم جنین در داخل تخم شکل کامل به خود پیدا کرده است و به شکل یک پرنده کامل است. از روز نهم به بعد قسمت سر پرنده رشد بیشتری پیدا می کند.
در روز دهم می توانید شاهد رشد کامل چشم ها باشید. در این روز منقار پرنده هم شروع به رشد کردن می کند.

اما در روز یازدهم اندام های داخلی پرنده شروع به رشد کردن می کنند. در بین اندام های داخلی کلیه از دیگر اندام ها رشد بیشتری پیدا کرده است.
در روز دوازدهم پاهای پرنده رشد کافی را کرده اند و خمیده شده اند. پنجه های پرنده هم به صورت کامل شکل گرفته اند. پرها هم به اندازه کافی بزرگ شده اند. در این روز میتوانید شاهد رشد کافی کیسه سفیده باشید. از امروز جذب و مصرف پروتئین شروع می شود.

در روز سیزدهم می توانید شاهد انتقال چربی از غشا به زرده باشید. همچنین لایه ای که بین انگشتان پرنده وجود دارند از امروز قابل مشاهده هستند. این لایه که انگشتان را به هم وصل می کند به لایه فلس معروف است و در روز سیزدهم تشکیل آن آغاز می شود.

از روز چهاردهم سر پرنده که به اندازه کافی رشد کرده است اما همچنان در حال رشد است به قسمت بزرگ تخم شروع به حرکت می کند. در قسمت بزرگ تخم کیسه هوایی وجود دارد که جنین می تواند از اکسیژن موجود در آن استفاده کند. اگر این اتفاق نیفتد جنین در داخل تخم خفه می شود ونمی تواند از آن خارج بشود. نیاز به اکسیژن مخصوصا در دوران هچ که پرنده در حال خارج شدن از تخم است اهمیت زیادی دارد.

در روز پانزدهم روده هایی که در بیرون از پرنده وجود دارند به درون بدن پرنده وارد می شوند و جنین حالت تکمیل یافته تری به خود می گیرد.

در روز شانزدهم منتظر کامل شدن رشد جنین باشید

در روز شانزدهم جنین تکامل پیدا کرده است و تکامل آن به صورت جزئی ادامه پیدا می کند. از روز شانزدهم موجودی که در داخل تخم وجود دارد را می توانیم جوجه بنامیم.
در چند روز باقی مانده دوران ستر تکامل جنین کامل تر می شود تا جوجه برای آماده شدن برای خروج از تخم وارد مرحله هچر بشود. در این روز ناخن ها و منقار پرنده به صورت کامل تشکیل شده است.

از روز شانزدهم به بعد سطح بدن پرنده پر از پر می شود و سفیده تخم به صورت کامل مصرف می شود. جوجه از روز شانزدهم از زرده تخم مرغ به عنوان منبع اصلی استفاده می کند تا انرژی مورد نیاز برای تکامل و خارج شده از داخل تخم را داشته باشد.

در روز هفدهم مقدمات لازم برای خروج جوجه از تخم فراهم می شوند و رفته رفته جوجه محتویات درون تخم را مصرف می کند به طوری که مقدار محتویات رو به کاهش می گذارد.
در روز هجدهم مرحله ستر رشد جوجه تقریبا کامل شده و آماده خروج از تخم است. جوجه در داخل تخم به اندازه کافی رشد کرده است و فضای داخل تخم جوابگوی آن نیست به همین دلیل حالت فشرده به خود می گیرد.

مرحله هچر

با پایان روز هجدهم مرحله ستر هم تمام می شود و از این روز به بعد وارد مرحله هچر می شویم. همان طور که اشاره کردیم در مرحله ستر است که پرنده رشد میکند اما در مرحله هچر جوجه به اندازه کافی رشد کرده است و آماده خروج از تخم است. جوجه از روز نوزدهم شروع به نوک زدن به پوسته می کند.

در اولین روز مرحله هچ یعنی روز نوزدهم مایع آلانتوئیک به صورت کامل توسط جنین جذب می شود. کیسه زرده منقبض شده و به داخل حفره شکی حرکت می کند تا جوجه انرژی لازم برای شکستن پوسته تخم را داشته باشد. جوجه تکامل یافته در این روز تمام فضای درون تخم به غیر از کیسه هوا را اشغال کرده است زیرا از کیسه هوا برای تنفس استفاده می کند.

وارد روز بیستم جوجه کشی که روز دوم مرحله هچر است شده ایم. کیسه زرده در درون شکم جوجه قرار گرفته است و جوجه به پوسته تخم نوک می زند تا آن را بشکند. در این دوران کیسه هوایی نقش مهمی ایفا می کند زیرا جوجه از آن برای تنفس استفاده میکند.

مراحل رشد تخم نطفه دارروز بیست و یکم آخرین روز جوجه کشی است و جوجه از تخم خارج می شود. این کار با شکستن پوسته توسط جوجه انجام می پذیرد. اما باید در این دوران هوشیار باشید زیرا گاها مشاهده می شود که برخی جوجه ها انرژی لازم برای شکستن پوسته را ندارند و شما باید آن ها را در این کار کمک کنید.
یک نکته مهم پس از خارج شدن جوجه ها از داخل تخم های نطفه دار

پس از خارج شدن جوجه ها از تخم های نطفه دار آن ها را به هیچ عنوان از دستگاه جوجه کشی خارج نکنید. زیرا باید جوجه ها به مدت 24 ساعت پس از هچ در داخل دستگاه باقی بمانند.
در این 24 ساعت نیازی به دادن مواد غذایی به جوجه نیست. زیرا ذخیره غذایی موجود در داخل حفره بطنی جوجه انرژی لازم برای زنده ماندن جوجه ها در روز اول را تامین می کند. دادن غذا در این مدت می تواند برای جوجه ها خطرناک هم باشد زیرا این کار باعث باقی ماندن زرده در داخل شکم پرنده شده و فاسد شدن آن را به دنبال خواهد داشت.

انواع دستگاه ها از منظر ستر و هچر

همان طور که اشاره کردیم دستگاه های جوجه کشی باید شرایط لازم برای مراحل ستر و هچر را فراهم کنند. از این رو دستگاه های جوجه کشی را می توان به چهار نوع زیر تقسیم بندی کرد.

دستگاه های ستر

در این دستگاه ها که فقط برای مرحله ستر طراحی و ساخته می شوند ، راک ها در حال جرکت هستند و تخم ها را می چرخانند زیرا همان طور که در ابتدای مقاله هم اشاره شد ، یکی از مشخصات مرحله ستر چرخش تخم ها است تا نطفه به پوسته تخم نچسبد. این دستگاه ها معمولا ظرفیت بسیار بالایی دارند.

دستگاه های هچر

دستگاه های هچر به ماشین جوجه درآوری گفته می شود که فقط شرایط لازم برای مرحله هچر جوجه کشی را فراهم می کند. در این دستگاه ها راک ها ثابت هستند زیرا ثابت ماندن تخم های نطفه دار از ویژگی های اصلی تخم های نطفه دار در مرحله هچر است.

دستگاه های ستر هچر غیر همزمان

این دستگاه ها طوری طراحی شده اند که هم می توانند شرایط لازم برای مرحله ستر را فراهم کنند و هم شرایط لازم برای مرحله هچر. در این دستگاه ها در ابتدا راک ها فعال هستند و تخم ها را می چرخانند اما با وارد شدن به مرحله هچر راک ها ثابت می شوند.

دستگاه های ستر هچر همزمان

این دستگاه ها با فناوری هوش مصنوعی شرایط لازم برای ستر و هچر را به صورت همزمان فراهم می کنند. در یک ماشین جوجه درآوری ستر هچر همزمان قسمت بالایی به مرحله ستر وقسمت پایینی به مرحله هچر اختصاص پیدا می کند.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه