دستگاہ تنفسی تحتانی پرندگان

دستگاہ تنفسی تحتانی

دستگاه تنفس پایینی شامل ریه و کیسه های هوایی است . ریهها به صورت جفت در مقابل دیوارهٔ بالایی ناحیهٔ صدری قرار گرفته اند. ریهها در پرندگان خاصیت اتساع ندارند.

برونش ها (نایژه ها) در طول هر ریه امتداد پیدا می کنند و با یکدیگر آناستو موزهای متعددی دارند (در نقاط متعددی به یکدیگر می پیوندند). برونشها در طول خود تعدادی بیرونزدگی پیدا می کنند که به آنها دهلیز” گفته می شود.

خود این دهلیزها به درون نواحی قیف مانندی باز میگردند؛ این نواحی قیف مانند رفته رفته باریک تر شده و در انتها مویرگهای هوایی را تشکیل می دهند. این مویرگهای هوایی از لحاظ عملکردی معادل آلوئولها در پستانداران هستند.

تبادل هوایی در طول شبکه آناستوموزی مویرگهای هوایی در مجاورت مویرگهای خونی انجام می شود. برای تکمیل یک چرخهٔ تنفسی، پرندگان باید دو تنفس انجام دهند. در دم اول اکثر هوای استنشاق شده وارد کیسه های هوایی خلفی می شود.


در بازدم اول این هوا (هوایی که در دم اول وارد کیسه های هوایی خلفی شده است) وارد ریه ها می شود و تبادل گازی صورت می گیرد. در دم دوم هوای موجود در ریه ها وارد کیسه های هوایی قدامی می شود و در بازدم دوم همین هوا به داخل نای کشیده می شود.

 

دستگاہ تنفسی تحتانی پرندگان
دستگاہ تنفسی تحتانی پرندگان

در طوطی سانان خانگی این جریان یک طرفهٔ هوا بخش عمدهٔ عملکرد تنفسی را تشکیل میدهد. در طوطی سانان جریان دو طرفه هم وجود دارد. به این صورت که درصد کمی از هوای دمی به طور مستقیم وارد ریه ها می شود و سپس در بازدم دفع می گردد. به خاطر این نوع سیستم تنفسی پرندگان می توانند هم در دم و هم در بازدم تبادل گازی انجام دهند.

علائم بیماری های دستگاه فوقانی را می توان به مشکلات بینی، سینوس ها یا شوانا و مشکلات نای یا سیرینکس تقسیم بندی کرد. در بسیاری از موارد، بیماریی که یکی از نواحی آناتومیک را درگیر می کند، می تواند سبب درگیری بقیهٔ قسمتها نیز شود. در طوطی ها تاریخچه و علائم بالینی مربوط به مشکلات بینی، سینوس ها و شوانا عبارتند از:

 • – عطسه
 • – باقی ماندن ترشحات روی سوراخ های بینی
 • – مالیدن سر به چوب یا میلهٔ محل نشستن
 • – ترشحات بینی
 • – تورم در اطراف حفرهٔ چشم
 • – عدم تقارن در صورت یا تورم موضعی زیر جلدی در صورت
 • – گند شدن پرزهای شوانا
 • – افزایش دمای سره
 • – عدم جریان هوا در یک یا هر دو سوراخ بینی
 • – شنیدن صدای تنفسی (رال) مرطوب از سینوس ها
 • – ضایعات پلاک مانند اطراف شوانا یا داخل حفرهٔ دهان
 • – وجود ترشح یا تورم در محل شکاف شوانا
 • – هواگیری سینوس زیر حد قهٔ چشمی در طول بازدم تاریخچه و علائم بالینی مربوط به مشکلات نای و سیرینکس عبارتند از:
 • – سرفه (پرندگان به علت فقدان پرده دیافراگم اصولاً سرفه نمی کنند)
 • – تغییر صدا
 • – الگوی تنفسی عمیق و آرام
 • – شنیده شدن صدای تنفسی کلیک مانند
 • – سابقهٔ بیهوشی و لوله گذاری
 • – وجود زخم در ناحیهٔ گردن
 • – عدم تحمل فعالیت بد نی

بیماری نوک زدن به پر در پرندگان خانگی
نوک زنی به پر در پرندگان زینتی


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه