تشخیص علایم بیماری طوطی ها

تشخیص علایم بیماری طوطی ها

علائم بیماری

نکتهٔ کلیدی علائم بالینی بسیار گسترده تر بوده و بسته به اندام درگیر، حدات ارگانیسم و وضعیت ایمنی ناقلین پنهان شایع اند. این ناقلین میتوانند پرندگانی باشند که از بیماری بالینی بهبود یافته اند یا ممکن است اصلاً علائم بالینی را نشان نداده باشند. در این حالت ممکن است تعداد زیادی از ارگانیسم به طور متناوب از مدفوع یا ترشحات بینی یا دهان دفع شود و سبب آلودگی دیگر پرندگان و انسان شوند. در ناقلین ممکن است علائم بالینی تحت شرایط استرس یا ضعف ایمنی ایجاد شود.

قرم حاد بیماری


فرم حاد بیشتر در پرندگان جوان یا آنهایی که دچار ضعف ایمنی شده اند، دیده می شود. علائم می تواند شامل موارد زیر باشد: علائم کبدی یا گوارشی، مثل بی اشتهایی، اسهال سبز-خاکستری، بیلی وردین اوری (اورات های سفید گچی تا سبز)، و گاهاً استفراغ یا برگشت مواد غذایی. علائم تنفسی شامل ترشحات چرکی تا سروزی از چشم یا بینی، به سختی نفس کشیدن، التهاب پلکها و التهاب ملتحمه. علائم غیر اختصاصی شامل ژولیده شدن پرها، کاهش وزن و افسردگی است. در صورت عدم درمان علائم بالینی ممکن است در عرض چند هفته پیشرفت کرده و منجر به از پا افتادن پرنده و مرگ شود.

فرم مزمن بیماری

در این شکل از بیماری علائم غیر اختصاصی هستند و شامل تحلیل عضلانی، وضعیت نامناسب پرها (ژولیدگی پرها)، بی حالی و بی میلی به غذا می باشد که ممکن است تنها علائم بیماری باشند. این نشانه ها بیشتر در پرندگان مبتلا به بیماری کبدی مزمن دیده می شود. التهاب راجعهٔ ملتحمه و علائم تنفسی خفیف اغلب مشاهده می شود. گاهی اوقات ممکن است فقط علائم سیستم اعصاب مرکزی مثل کجی گردن تشنج و فلجی دائم با موقت اندام خلفی دیده شود.

تشخیص علایم بیماری طوطی ها

تشخيص

پرندگانی که به تازگی خریداری شده اند ممکن است بیشتر در معرض خطر باشند چون آنها بیشتر در معرض عامل بیماری و استرس حمل و نقل هستند. نکتهٔ کلیدی فقط پرندگانی که به تازگی خریداری شده اند در معرض خطر نیستند؛ برخی از پرنده ها ممکن است ماه ها و حتی سالها قبل از بروز علائم بالینی، بیماری را داشته باشند.

معاینهٔ فیزیکی

در ناقلین پنهان یافته ها ممکن است طبیعی باشد. در پرندگان دچار ژولید گی پرها، کاهش وزن یا علائم گوارشی یا تنفسی باید به کلامیدیوز مشکوک شوید. نکتهٔ کلیدی اورات های سفید گچی تا سبز در ادرار اکیداً بیان کنندهٔ کلامیدیوزیس است.

تست های آزمایشگاهی

لکوسیتوز اغلب بیشتر از ۴۰۰۰۰ گلبول سفید در میکرولیتر مشخصاً به صورت هتروفیلی همراه با هتروفیل توکسیک در حالت حاد بیماری دیده می شود. اغلب مونوسیتوز نسبی و لنفوسیتهای فعال و بازوفیلی هم دیده می شود. شمارش گلبولهای سفید ممکن است در موارد تحت بالینی طبیعی باشد. در حالت حاد و مزمن بیماری کاهش حجم فشردهٔ سلولی یا هماتوکریت “معمول است.

پروتئین سرم معمولاً افزایش یافته که به علت التهاب مزمن است. گاهاً افزایش گاما گلوبولین ها و کاهش آلبومین با الکتروفورز پروتئینهای پلاسما مشخص می شود. سطح آنزیمهای آسپارتات ترانس آمیناز” و لاکتات دهیدروژناز اسیدهای صفراوی، کراتین کیناز و اسید اوریک ممکن است بسته به اندام درگیر افزایش یابد.

راديولوژی

بزرگ شدن کبد و طحال شایعترین یافتهٔ رادیوگرافیک است. کدر شدگی منتشر در کیسه های هوایی ممکن است در مواقع التهاب کیسه های هوایی دیده شود. اغلب در مواقع بیماری مزمن ناهنجاری رادیوگرافیکی دیده نمی شود.

 

دستگاه جوجه کشی طوطی


بیماری های طوطی خانگی
تزریق داروی عضلانی به طوطی


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه