اهمیت تهویه در جوجه کشی

اهمیت تهویه در جوجه کشی

در یک جوجه کشی موفق و درکنار دما، رطوبت، چرخش و صد البته رعایت مسائل بهداشتی، تهویه نقش مهمی را ایفا میکند و مدیریت صحیح آن در طول دوره بطور قطع یکی از رموز بدست آوردن راندمان بالا در پایان دوره میباشد ، در ادامه با ذکر نمونه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت . یک تخم مرغ در خلال ۲۱ روز در داخل دستگاه جوجه کشی بطور متوسط حدود ۴ لیتر اکسیژن استفاده و حدود ۳ لیتر دی اکسید کربن تولید میکند وقتی که تخم مرغ یک نطفه ی زنده ی خیلی کوچک می باشد، تبادلات گازی خیلی اندک است ولی همچنان که جوجه رشد می کند مقدار این تبادلات به صورت تساعدی افزایش می یابد از این رو در هنگام تفریخ (خروج جوجه از تخم) یکصد عدد تخم ، به حدود ۱٫۳ (یک و سه دهم) متر مکعب اکسیزن نیاز دارد و ۰٫۷ (هفت دهم) متر مکعب دی اکسید کربن تولید میکند هوای تازه تقریبا شامل ۸۰% نیتروژن خنثی و ۲۰% درصد اکسیژن است.

اکسیژن کافی

در ارتفاع خیلی بالا اکسیژن کافی در هوا جهت جوجه درآوری مطلوب وجود ندارد، و ضروری است که اکسیژن به دستگاه های جوجه کشی اضافه شود. در یک ماشین جوجه کشی با افزایش تعداد تخم ها نیاز به اکسیژن افزایش می یابد و به همین نسبت میزان بیشتری دی اکسید کربن تولید میشود، تولید نهایی دی اکسید کربن بازتابی از تولید حرارت بدن حیوان می باشد، بنابراین باز کردن هوا کش ها برای خارج کردن گرمای اضافی دستگاه باعث بیرون راندن دی اکسید کربن و تامین اکسیژن تازه نیز می شود، لذا بیشتر ماشین های جوجه کشی بزرگ وقتی با ظرفیت کامل کار میکنند قابلیت جوجه درآوری بیشتری دارند، غالبا توصیه میشود که اگر در دستگاهی کمتر از دو سوم طرفیت تخم خوابانده شود به همان میزان نیز باید دریچه های تهویه بسته شوند که امروزه با پیشرفت تکنولوژی، میزان اکسیژن مورد نیاز با سنسورهای فوق پیشرفته بطور مداوم اندازه گیری شده و تهویه نیز بطور خودکار و دقیق انجام میگیرد.

به طور مثال و به عنوان یک راهنمایی کلی یکصد عدد تخم مرغ در هر ساعت به حدود ۰٫۲۸ ( بیست هشت صدم ) متر مکعب و یکصد عدد تخم بوقلمون در هر ساعت به ۰٫۵۶ ( پنجاه و شش صدم ) متر مکعب هوای تازه نیاز دارند. یکی از فاکتورهای مهم در طراحی ماشین های جوجه کشی در نظر گرفتن جریان هوا بین تخم ها است که بسیار تعیین کننده می باشد، این موضوع یکی از عوامل تعیین کننده ی کیفیت دستگاه جوجه کشی موفق و با راندمان بالاست.


طراحی یک دستگاه با ظرفیت یکصد تخم مرغ

پس در نتیجه اگر طراحی یک دستگاه با ظرفیت یکصد تخم مرغ مد نظر است باید سیستم تهویه و دریچه ها طوری در نظر گرفته شود که بطور متوسط ۰٫۲۸ متر مکعب در ساعت هوای تازه در محفظه جریان پیدا کند، همچنین تاکید میشود در تمام قسمت محفظه و سطوح تخم ها دما و رطوبت یکسان باشد به نحوی که هیچ نقطه ی گرم یا سردی در دستگاه وجود نداشته باشد که این امر با تعبیه ی درست فن و دریچه های مخصوص امکانپذیر میباشد.

لازم به ذکر است که تبخیر آب از تخم ها نسبت مستقیم با جریان هوای موجود در دستگاه جوجه کشی دارد بدین صورت که هرچه سرعت جریان هوا بسشتر باشد تبخیر نیز زیادتر بوده و برعکس، در نتیجه جریان هوا و میزان تبخیر باید درست و متناسب باشد به عبارتی در دستگاه های جوجه کشی با جریان هوای زیادتر، باید رطوبت بیشتری برای رسیدن به حد نرمال به دستگاه تزریق شود و آن دسته از دستگاههایی که ازجریان هوای پایین تری برخوردار میباشند باید خشک تر باشند.

جریان هوای تند، تبخیر را افزایش داده و گرما را از تخم خارج می کند بنابراین هوایی با سرعت جابجایی بیشتر نسبت به هوایی با جریان کند تر به افزایش متناسب گرما و رطوبت نیاز دارد میزان دی اکسید کر بن در داخل تخم اسیدیته ی آلبومین را تعیین میکند، مقادیر بسیار زیاد و یا بسیار کم آن ساختمان پروتئین را تغییر میدهد، اگر جریان هوا خیلی زیاد باشد تمام گاز سه او دو تخم خارج میشود و اگر جریان ناکافی باشد بالا رفتن گاز سه او دو در داخل تخم در حد خطرناکی جنین را تضعیف خواهد نمود.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه