"> عملیات مورد توجه در روز هجدهم جوجه کشی
عملیات مورد توجه در روز هجدهم جوجه کشی

عملیات مورد توجه در روز هجدهم جوجه کشی

سه روز قبل از خروج جوجه ‌ها از تخم ، عملیات چرخش تخم ها داخل دستگاه جوجه کشی باید قطع گردد ، لذا روز ۱۸ تخم های پرندگان را بر روی توری پلاستیکی (سبد هچ) بچینید و دستگاه را روشن کنید و چنانچه تا یک ساعت دمای دستگاه به ۵/۳۷ درجه سانتیگراد نرسید، نسبت به تنظیم مجدد دما اقدام نمایید.

لطفا به این مورد توجه داشته بلشید که در مواقع اضطراری درب دستگاه را باز کنید ، زیرا باز نمودن بی‌ دلیل دستگاه باعث خشک شدن پوسته تخم و کاهش بازدهی دستگاه میگردد . توجه داشته باشید باز شدن درب دستگاه حتی یک مرتبه در سه روز آخر باعث کم شدن بازدهی دستگاه می‌گردد. خروج جوجه‌ ها تا بیست و سوم ادامه خواهد داشت. توجه به این نکته مهم است که فاصله المنت تا سقف دستگاه باید حدود ۲ الی ۳ سانتیمتر بوده و به تخم مرغ‌ ها نزدیک نباشد.

فرآیند هچری کامل، ۱۰ تا ۲۰ ساعت به طول می انجامد . نگران زمان هچری نباشید زیرا به نوع جوجه بستگی دارد زمانیکه جوجه با موفقیت تخم را ترک می کند ، تا زمانیکه پرهایش خشک شود در دستگاه باقی می ماند در این حالت تهویه باید افزایش یابد . زمانیکه بیشتر از ۹۰ درصد جوجه ها خشک شده اند ، باید آن ها را خارج کرد . اگر جوجه ها مدت زمان بیشتری در دستگاه باقی بمانند کمبود آب پیدا می کنند . جوجه ها را به مکان گرمی انتقال دهید و به آن ها آب و غذا بدهید.

تخم هایی که از زمان پیش بینی شده ، بیشتر از یک روز باز نشده باقی بمانند باید دور انداخته شوند . کمک به جوجه ها برای خروج از تخم معمولا موفقیت آمیز نمی باشد . جوجه هایی که برای خروج از تخم ضعیف هستند زنده نمی مانند یا بعد از خروج رشد نمی کنند حتی اگر به آنها کمک کنید . از تخم جوجه های ضعیف برای جوجه کشی استفاده نکنید زیرا این نقص خود را به نسل بعد هم منتقل می کنند.

دیدگاه بگذارید

avatar
بستن
مقایسه