عملیات مورد توجه در روز هجدهم جوجه کشی

عملیات مورد توجه در روز هجدهم جوجه کشی

سه روز قبل از خروج جوجه ‌ها از تخم ، عمليات چرخش تخم ها داخل دستگاه جوجه کشی بايد قطع گردد ، لذا روز 18 تخم های پرندگان را بر روی توری پلاستيکی (سبد هچ) بچينيد و دستگاه را روشن کنيد و چنانچه تا يک ساعت دمای دستگاه به 5/37 درجه سانتيگراد نرسيد، نسبت به تنظيم مجدد دما اقدام نماييد.

لطفا به این مورد توجه داشته بلشید که در مواقع اضطراری درب دستگاه را باز کنید ، زيرا باز نمودن بی‌ دليل دستگاه باعث خشک شدن پوسته تخم و کاهش بازدهی دستگاه میگردد . توجه داشته باشيد باز شدن درب دستگاه حتی يک مرتبه در سه روز آخر باعث کم شدن بازدهی دستگاه می‌گردد. خروج جوجه‌ ها تا بيست و سوم ادامه خواهد داشت. توجه به اين نکته مهم است که فاصله المنت تا سقف دستگاه بايد حدود 2 الی 3 سانتيمتر بوده و به تخم مرغ‌ ها نزديک نباشد.

فرآيند هچری کامل، 10 تا 20 ساعت به طول می انجامد . نگران زمان هچری نباشيد زيرا به نوع جوجه بستگی دارد زمانيکه جوجه با موفقيت تخم را ترک می کند ، تا زمانيکه پرهايش خشک شود در دستگاه باقی می ماند در اين حالت تهويه بايد افزايش يابد . زمانيکه بيشتر از 90 درصد جوجه ها خشک شده اند ، بايد آن ها را خارج کرد . اگر جوجه ها مدت زمان بيشتری در دستگاه باقی بمانند کمبود آب پيدا می کنند . جوجه ها را به مکان گرمی انتقال دهيد و به آن ها آب و غذا بدهيد.

تخم هايی که از زمان پيش بينی شده ، بيشتر از يک روز باز نشده باقی بمانند بايد دور انداخته شوند . کمک به جوجه ها برای خروج از تخم معمولا موفقيت آميز نمی باشد . جوجه هايی که برای خروج از تخم ضعيف هستند زنده نمی مانند يا بعد از خروج رشد نمی کنند حتی اگر به آنها کمک کنيد . از تخم جوجه های ضعيف برای جوجه کشی استفاده نکنيد زيرا اين نقص خود را به نسل بعد هم منتقل می کنند.2 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

دم شما گرم استاد

درود بر شما، موفق باشید.