فرق بین جوجه كشی طبيعی و مصنوعی

برای جوجه کشی طبیعی باید به نکات زیر توجه کنیم

 • یک – انتخاب تخم مرغ مناسب
 • دو – تشخیص مرغ کرچ
 • سه – لانه مناسب برای خوابیدن مرغ کرچ
 • چهار – بهداشت لانه
 • پنج – تهیه غذای مناسب

جوجه کشی مصنوعی

انسان با بررسی حالت ها و رفتار مرغ کُرچ ، توانست ماشین جوجه کشی بسازد.

مزایای جوجه کشی مصنوعی

در هر فصلی می توان جوجه کشی مصنوعی انجام داد، در حالی که در روش طبیعی مرغ در آخر بهار و تابستان کُرچ می شود در این روش می توان از تعداد زیادی تخم مرغ استفاده کرد. در روش طبیعی تعداد تخم مرغ ها کم است. در این روش کنترل بیماری ها و عامل های محیطی مانند گرما ، رطوبت ، تهویه به راحتی انجام می شود ماشین جوجه کشی به فضلۀ مرغ آلوده نیست. در این روش تعداد از بین رفتن تخم مرغ ها در اثر شکستگی و آلوده شدن کمتر است سال ها می توان از دستگاه جوجه کشی استفاده کرد.

ساختمان ماشین جوجه کشی و چگونگی کار با آن

در ساختمان تمام ماشین های جوجه کشی ، نکته های زیر باید رعایت شده باشند.


 • دما و تنظیم حرارت ماشین جوجه کشی
 • میزان رطوبت
 • تهویۀ حرارت
 • چرخاندن تخم مرغ در ماشین ها

برای ساخت ماشین های جوجه کشی از حالت ها و رفتار مرغ کُرچ ، هنگامیکه روی تخم خوابیده استفاده شده است

انواع ماشین های جوجه کشی

ماشین های جوجه کشی از نظر تهویه به دو دسته تقسیم می شوند.

 • الف – ماشین های کوچک با تهویۀ طبیعی
 • ب – ماشین های بزرگ با تهویۀ مصنوعی

ماشین های جوجه کشی از نظر نوع سوخت و حرارت به سه دسته : برقی ، گازی و نفتی تقسیم می شوند

حرارت ماشین های جوجه کشی را در هیجده روز اوّل ، ۳۸ درجه و سه روز آخر ۳۷ درجه تنظیم میکنند.

ظرفیت ماشین های جوجه کشی ، بین ۳۵ تا ۲۰۰ عدد تخم مرغ در ماشین های کوچک ، متوسط و دستگاه های تمام اتوماتیک قرار دارد

محل قرار دادن دستگاه باید قابل شستشو و ضد عفونی باشد. همچنین تهویه باید در آن به سادگی انجام شود. این محل باید نور گیر باشد ولی نور نباید به طور مستقیم ، روی ماشین جوجه کشی بتابد

محل قرار گرفتن ماشین جوجه کشی باید طراز باشد از دیوار هم یک متر فاصله داشته باشد. برای رفت و آمد به اتاق و محل جوجه کشی باید نکته ها و دستورهای بهداشتی به طور کامل رعایت شوند. همچنین از ورود افراد گوناگون به آنجا جلو گیری شود

برای ضدعفونی کردن سالن و ماشین های جوجه کشی باید از مادۀ ضدعفونی کنندۀ مناسب استفاده کنیم

همچنین بر اساس دستور کارخانۀ سازندۀ محلول ، آن را تهیۀ و استفاده کنیم

حرارت و رطوبت مناسب در ماشین جوجه کشی ، محیط مناسبی برای رشد میکروب ها است . اگر دستورهای بهداشتی به طور کامل رعایت نشود، عامل های بیماریزا به آسانی رشد می کنند و باعث آلودگی می شوند. در نتیجه، خسارت زیادی به بار می آورند.

قسمت های جداشدنی دستگاه جوجه کشی و صفحات آلوده باید ابتدا خیس شوند سپس با آب گرم ، برس و مادۀ ضدعفونی کننده به طور کامل، شسته شوند.

برای ضدعفونی محیط ماشین جوجه کشی و تخم مرغ ها در ماشین های برقی ، ابتدا سینی مخصوص کف ماشین را پر از آب می کنند سپس مقداری محلول پرمنگنات و فرمالین در آن می ریزند

پس از نصب دستگاه و انجام کارهای بالا ، دوشاخه را در پریز برق قرار می دهیم و کلید دستگاه را روشن می کنیم . برای کنترلِ ، نبود اتصال در دستگاه و جلوگیری از برق گرفتگی ، می توان از یک فازمتر استفاده کرد. ماشین جوجه کشی را تا ۲۴ساعت بدون تخم مرغ روشن نگه می داریم تا دمای ماشین ، روی ۳۷درجه ثابت بماند.


2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

اگر فقط 20 سانتی متر از دیوار فاصله داشته باشه اشکالی داره؟

نزدیک بودن بیش از حد دستگاه به دیوار و یا پنجره منجر به ایجاد نوسانات دمایی در داخل دستگاه میشود بنابراین باید دستگاه فاصله مناسبی با در و دیوار داشته باشد.

تماس با کارشناسان فروش کارخانه