پرورش و نگهداری جوجه ها

پرورش و نگهداری جوجه ها

برای آن که بتوان از تمام ظرفیت تولیدی جوجه ها بهره مند شد علاوه بر دارا بودن ویژگی های مناسب ژنتیکی باید در شرایط محیطی مطلوب نیز نگهداری شود. وجود یک محیط مناسب یک نیاز مهم برای پرورش جوجه ها می باشد

دما

دمای محیط پرورش جوجه در حفظ سلامت و رشد جوجه هایی که تازه از دستگاه جوجه کشی در آمده اند اهمیت خاصی دارد . از دمای جایگاه در این دوره از پرورش جوجه بسیار مهم است . کاهش دمای محیط باعث بروز بیماری هایی مانند سرما خوردگی و کندی رشد در جوجه ها می گردد ¸بالا رفتن بیش از حد دما نیز موجب خفگی جوجه می شود . از این رذو باید در تنظیم دما جایگاه پرورش متناسب با سن جوجه دقت کافی به عمل آید . برای گرم کردن جایگاه از تجهیزات مختلفی مانند مادر مصنوعی ، بخاری ،هیتر … استفاده می شود.

پرورش و نگهداری جوجه ها

برای گرم کردن جوجه هایی که تازه از تخم بیرون آمده اند در هفته اول می توانید از مادر مصنوعی استفاده نمایید . مادر مصنوعی معمولی به صورت آویز است و به وسیله طناب یا سیم از سقف آویزان است . به این ترتیب به راحتی می توان آن را پایین و بالا برد . مادر مصنوعی از منبع گرما صفحه انعکاس دهنده تشکیل شده است . منبع گرما می تواند گازی مادون قرمز یا المنت باشد . در این دستگاه ها قسمت گرم کننده با صفحه فلزی گرد پوشیده شده است که باعث انعکاس حرارت به طرف کف جایگاه می شود.


برای استفاده صحیح از مادر مصنوعی ضروری است به رفتار جوجه ها توجه کنید. اگه درجه حرارت مناسب باشد جوجه ها در اطراف و حاشیه مادر مصنوعی به طور یکنواخت پخش می شود . اگرهوای جایگاه سرد باشد جوجه ها دور هم جمع می شوند و در زیر مادر مصنوعی قرار می گیرند. اگر درجه حرارت زیاد باشد جوجه ها در دورترین فاصله از منبع حرارتی متفرق می شوند و بال ها و منقار آنها باز می شود و بیشتر در حاشیه جایگاه جمع می شوند.

رطوبت مناسب برای پرورش جوجه

رطوبت یکی از مواردی است که باید در دوران جوجه کشی و در دوره پرورش جوجه مورد توجه قرار گیرد. رطوبت هوای جایگاه در سه روز اول پرورش که جوجه ها تازه از تخم در آمده اند باید حدود 60 تا 70 درصد باشد و بعد از آن حدود 50 تا 55 درصد باشد.

باید توجه داشت که کمبود رطوبت در دوران پرورش جوجه موجب بروز تاخیر در رویش پر های جوجه می شود و از طرفی بالا بودن آن نیز زمینه ساز پیدایش بعضی از بیماری های انگلی از جمله کوکسیدیوز می گردد. در کنترل رطوبت محل پرورش جوجه ها باید دقت کرد که این مساله تا حدود زیادی به تهویه جایگاه بستگی دارد. به دین ترتیب که در صورت نبود تهویه کافی رطوبت جایگاه افزایش می یابد و برعکس تهویه بیش از حد میزان رطوبت محل پرورش جوجه ها را کاهش می دهد. گاهی ممکن است مرطوب بودن بیش از حد مواد بستر موجب افزایش رطوبت گردد که در این صورت باید مواد مرطوب را با مواد تازه و خشک تعویض نمود .در صورت پایین بودن رطوبت می توان با اسپری کردن آب در سالن پرورش جوجه رطوبت لازم را تامین کرد.

تهویه در سالن پرورش جوجه

تهویه در جایگاه به منظور تامین اکسیژن و خارج کردن گاز های زیان آور صورت می گیرد. تهویه مناسب در کنترل رطوبت و حرارت جایگاه پرورش جوجه نیز موثر است. این کار باید به گونه ای صورت گیرد که در تمام نقاط سالن پرورش جوجه هوا به طوریکنواخت جریانز یابد. نبود تهویه مناسب در طول دوره پرورش جوجه زمینه ساز بروز بیماری های تنفسی می گردد.

پرورش و نگهداری جوجه ها

جریان هوا در جایگاه به دو صورت طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد. در تهویه طبیعی از نیرو های آزاد و طبیعی نظیر صعود گرما و حرکت هوا استفاده می شود انجام تهوسیه در این روش بستکی به جهت قرار گرفتن جایگاه و پنجره های آن دارد. در تهویه طبیعی باید پنجره های جنوبی سالن پرورش را نزدیک به کف پنجره های شمالی را نزدیک به سقف در نظر گرفت. تهویه مصنوعی در سالن پرورش با تعبیه هواکش های برقی صورت می گیرد.

تامین روشنایی در محل پرورش جوجه

استفاده مناسب از نور در رشد جوجه ها موثر است. در 10 تا 15 روز اول که جوجه ها از دستگاه جوجه کشی بیرون آمده اند در طول شبانه روز باید روشنایی طولانی جایگاه را تامین نمود. تا جوجه ها به غذا خوردن از دان خوری و آب خوردن از آب خوری عادت کنند و از خفه شدن جوجه ها در اثر جمع شدن بیش از حد در یک نقطه جلوگیری به عمل آید. با سپری شدن این مدت برای تامین مدت روشنایی در شبانه روز از سه روش زیر می توان استفاده کرد.

  • نور دهی متناوب در شبانه روز
  • استفاده از نور دائم در شبانه روز
  • استفاده از نور طبیعی

در روش نخست از روشنایی و تاریکی به صورت متناوب در شبانه روز استفاده می شود در این روش به علت بی تحرکی جوجه ها در زمان های تاریکی از اتلاف انرژی جلوگیری می شود . به عنوان مثال میتوان به ازای هر 2 ساعت روشنایی یک ساعت تاریکی و یا به ازای هر 4 ساعت روشنایی 2 ساعت تاریکی برای جایگاه پررورش جوجه در نظر گرفت شدت نور در جایگاه باید به اندازه ای باشد که جوجه برای غذا خوردن دچار مشکل نشود ولی از انتخاب لامپ های قوی نیز باید پرهیز نمود زیرا باعث تحرک بیش از حد جوجه ها و در نتیجه اتلاف انرژی می گردد .شدت نور در جایگاه باید حدود 3-4 وات برای هر متر مربع باشد . برای این منظور بهتر است از لامپ های با قدرت 40 تا 60 وات استفاده شود . در نصب لامپ ها دقت کنید که فاصله لامپ ها از کف سالن پرورش جوجه حدود 2 متر باشد.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه