کیفیت تخم شترمرغ سانان

کیفیت تخم شترمرغ سانان

چنین تأثیرپذیری از انسان در پرندگان متداول است و برای هنگامی که با آنها سر و کار داریم مفید است. مشکل وقتی آغاز می شود که پرنده در مقابل انسان نمایش جفت گیری نشان می دهد و توسط همنوعان طبیعی خودشان تحریک نمی شوند. تعداد پرندگان در یک گروه نیز میتواند بر میزان باروری تأثیر گذارد همانطور که در بخش توضیح داده شد.

وجود پرنده های مولد در گروه های سه تایی هم می تواند منجر به کاهش میزان باروری شود. گروه های بزرگ (بیش از ۸ شترمرغ ماده) میزان کمتری باروری نسبت به جفت ها و گروه های ۳ تایی دارد (در شترمرغ ها میزان ۶۶ درصد و ۸۸ درصد برای گروه های بزرگ و میزان ۱۰۰-۷۵ درصد برای گروه های جفتی و سه تایی که در بخش ۱-۳-۱۱ توضیح داده شده است).

کیفیت تخم شترمرغ

اندازه تخم های بزرگ سخت تر از تخم های کوچکتر در دستگاه جوجه کشی هچ می شوند لذا با افزایش اندازه تخم هچ کاهش مییابد. این مشکل خصوصاً در تخم های شترمرغ بسیار صادق است زیرا دامنه وزن تخم شترمرغ بسیار متغیر است.

به عنوان نمونه، در یک گروه تخم های ورود داده شده به دستگاه جوجه کشی در زیمباوه، مشاهده شد که با افزایش وزن، تعداد تخم های هچ نشده بیشتر بود. به طوری که در تخم های بالاتر از ۱۶۰۰ گرم هج کمتر از ۵۰ درصد بود و هیچ یک از دو تخم بالای ۱۷۵۰ گرم هچ نشدند در مقایسه تخم هایی که وزنشان بین ۱۱۰۰ و ۱۴۰۰ گرم بود دارای هچ ۷۵-۷۰ درصد بودند آزمایش دیگری در بوتسوانا الگوی مشابهی با این نتایج را نشان داد در این آزمایش اندازه تخم پراکندگی یکسانی را نشان داد.


در تمام گونه ها با افزایش اندازه تخم، نسبت بین سطح به حجم کاهش مییابد و تبادل دما و گازها را دشوارتر می کند. تخم های بزرگتر مشکلات بیشتری برای ۲۰C تبادل دما دارند و در مراحل آخر جوجه کشی هنگامی که دمای تخم می تواند بالاتر از دمای هوا باشد، حفظ دمای متابولیک می تواند باعث مشکلاتی برای جنین شود.

کیفیت تخم شترمرغ سانان

جنین در طی مراحل رشد به دمای بالا بسیار حساس است و افزایش دمای تخم فقط تا ۴۰ در مدت کوتاهی باعث تغییرات بیوشیمیایی، صدمه به بافت و مرگ خواهد شد. از طرف دیگر کاهش دما فقط سرعت رشد جنین را کاهش می دهد و به متابولیسم یا بافت جنین صدمه قابل توجهی وارد نمی کند. بنابراین با افزایش اندازه تخم مشکلات بالقوه ناشی از گرم شدن بیش از اندازه جنین افزایش مییابد.

کاهش وزن تخم شترمرغ کیفیت تخم شترمرغ سانان

تخم های بزرگ تر باید آب بیشتری از دست بدهند تا کاهش وزن ۱۵ درصد داشته باشند. برای مثال تخم شترمرغی با وزن ۱۲۰۰ گرم باید فقط ۱۸۰ گرم کاهش وزن داشته باشد تا به کاهش وزن ۱۵ درصدی برای سوراخ شدن برسد ولی در مقایسه تخمی که ۱۶۰۰ گرم است باید ۲۴۰ گرم کاهش وزن داشته باشد. پائین بودن نسبت اندازه سطح تخم به حجم، در تخم های بزرگ به معنای مشکل تر شدن از دست دادن آب توسط تخم در رطوبت های مختلف است.

به عنوان مثال دو تخم شترمرغ را با وزن های متفاوت، ۱۲۰۰ گرم و ۱۶۰۰ گرم در حالی که نفوذپذیری پوسته هر دو تخم مشابه و رطوبت نسبی دستگاه ۳۰ درصد است، جوجهکشی می نمائیم. در این صورت هر تخم ۱۸۰ گرم کاهش وزن خواهد داشت اما برای تخم ۱۲۰۰ گرمی این میزان ۱۵درصد و برای تخم ۱۶۰۰ گرمی فقط ۱۱/۲۵ درصد خواهد بود.

کاهش بخار آب توسط پوسته باعث می شود که جوجه ۶۰ گرم آب اضافی را در بدنش ذخیره سازد و بدن و پاهایش دچار ادم شود. در یک بررسی تخم شترمرغی که وزنش ۲۰۴۰ گرم (به اندازهٔ ۱۴/۱ × ۱۷/۱ سانتی متر) بود در دستگاه جوجه کشی قرار گرفت. این تخم فقط ۹/۶۴ درصد از وزن خود را طی ۴۱ روز از دست داد و نتوانست هچ شود. جوجه دارای ادم شدید بود و سعی خود را کرد تا سوراخ داخلی را ایجاد کند اما نتوانست.

میزان آب موجود در کیفیت تخم شترمرغ سانان

آب اضافی باعث محدودیت فضا می شود که به شدت توانایی جوجه را برای حرکت در فضای داخل پوسته تخم تحت تأثیر قرار می دهد. در جوجه هایی که دچار ادم می شوند، قرار گرفتن سر در انتهای کوچک تخم بسیار اتفاق می افتد این امر احتمالا نشانگر وضعیتی است که جنین در تخم حرکت کرده اما بالا بودن میزان رشد و کمبود فضا باعث شده تا در وضعیتی نادرست قرار گیرد.

کمبود فضا در پوسته تخم می تواند منجر به عدم سوراخ کردن اتاقک هوایی شود (همچنین با کمبود اکسیژن هم همراه است) و حتی اگر سوراخی ایجاد شود این سوراخ خارجی به قطب تخم نزدیک تر است تا به خط میانی تخم (البته تجارب مترجم این موضوع را تایید نمیکند). به علاوه کاهش سطح پوسته مانع دریافت اکسیژن کافی و باعث کمبود اکسیژن در تخم می شود، در نتیجه مانع رشد طبیعی شده و میزان رشد جنینی را کاهش میدهد.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه