پرورش مرغ گوشتی

نژادهای مرغ گوشتی می شود که دارای صفات مشابهی هستند و قدرت حیات و تولیدمثل دارند و تاج آنها نیز دارای همین خصوصیات می باشند. مانند یک نژاد مرغ گوشتی که دارای رنگ پر، پوست تاج، وضعیت نزادهاى مرغ گوشتی شامل دو نژادر مرغان انگليسی و نژادهای انگلیسی نزادهای انگلیسی، معروفترین مرغان گوشتی دنیا را تشکیل میدهند. این دسته از مرغان از نظر تولید معروفترین گونه های این نژاد میباشند.

نژاد ساسکس : نژاد ساسکس از نظر تولید گوشت در دنیا معروف است و به رنگهای مختلف دیده می شود ولی رنگ سفید آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. نژاد ساسکس سفید دارای طوق سیاه در گردن و لکه های سیاه در دم می باشد. وزن خروس در این نژاد چهار کیلوگرم و مرغ آن سه کیلوگرم میباشد.

نژاد کورنیش : یکی از بهترین نژادهای گوشتی دنیاست. اصلی این نژاد از هندوستان بوده که بعدها به انگلستان برده شده است. نژاد کورنیش دارای رنگهای سفید، سیاه و قرمز میباشد ولی سفید ان اهمیت بیشتری دارد. وزن خروس در این نژاد ۴/۵۳ کیلوگرم و مرغ آن ۳/۴ کیلوگرم است. از این نژاد کمتر به صورت خالص استفاده می شود، زیرا بهترین آمیخته های دنیا در نتیجه ترکیب این مرغان با نژادهای دیگر بدست آمده است.

دسته مرغان آسیایی : این دسته از مرغان که مبداً اصلی آنها آسیاست از نظر اقتصادی اهمیتی ندارند این مرغ ها دارای بدن جمع و جور و کوچک هستند و تولید گوشت مناسبی دارند.


کلیات

برای پرورش جوجهٔ گوشتی، ابتدا باید جایگاه مرغداری را برای ورود جوجه های یکروزه آماده نمود. چرا که آماده نمودن صحیح جایگاه در روند پرورش جوجهٔ گوشتی تأثیر مستقیم دارد. از این رو موارد زیر باید به ترتیب و با دقت کامل انجام پذیرد:

1-جمع آوری وسائل تجهیزات داخل جایگاه

۲- جمع اوری و خارج کردن بستر از جایگاه

۳- شستوشوی جایگاه

۴- ضدعفونی جایگاه

۵- شستوشو و ضدعفونی تجهیزات و وسایل

۶ – پهن کردن بستر

۷- نصب تجهیزات و آزمایش آنها

۸- گاز دادن جایگاه

۹- تقسیم بندی جایگاه

جمع آوری وسایل و تجهیزات داخل جایگاه در پایان هر دورهٔ پرورش جوجهٔ گوشتی و تخلیهٔ جایگاه از مرغ ها، ابتدا باید وسایل و تجهیزات داخل جایگاه را خارج نمایید. این عمل را باید با دقت کامل انجام دهید، تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری به عمل آید وسایل و تجهیزاتی که باید از جایگاه خارج نمود عبارتاند از : ( آبخوریها، دانخوری ها، بخاری، هواکش های خراب و لامپ ها )

آبخوری ها و دانخوری ها : کلیه آبخوری ها و دانخوری ها را باید برای شستوشو و ضذ عفونی، از مرغداری خارج کنید و به محل پیش بینی شده منتقل نمایید، گفتنی است در صورتی که جایگاه دارای آبخوری و دانخوری اتوماتیک است ابتدا باید آنها را باز کنید و سپس قسمت های لازم را از جایگاه خارج نمایید.

بخاری : در صورتی که در جایگاه از بخاری به عنوان وسیلهٔ گرمایش استفاده می کنید باید در پایان دوره، آن را از جایگاه خارج کرده، سرویس نمایید. ( جهت گرمایش بیشتر می توانید از هیتر مرغداری خریداری نماید  )

هواکش ها : هواکش ها را باید کنترل نموده، آنهایی را که نیاز به تعمیر دارند از جایگاه خارج کنید.

لامپ ها : در صورتی که از جایگاه پنجره دار و روشن استفاده می کنید.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه