مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه

مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه های گوشتی

معمولا مصرف آب ۱/۸ – ۱/۶ برابر مصرف دان می باشد. این ضریب باید به عنوان یک راهنما باشد نه به عنوان یک ضریب ثابت . زیرا تغییراتی در مصرف آب با توجه به کیفیت دان ، درجه حرارت محیط و سلامتی گله ایجاد میگردد که باید به آن توجه و تدبیر مدیریتی مناسب اتخاذ گردد. استفاده از کنتور آب که میزان مصرف آب را مشخص مینماید، از ابزارهای مفید مدیریتی است. مشخص شدن مصرف آب و مطلع شدن از وضعیت سلامتی گله می تواند ما را در مورد زمان واکسیناسیون و همچنین درمان گله راهنمایی نماند . مصرف آب با افزایش درجه حرارت محیط زیاد می شود، لذا باید در حرارت بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد آبخوری های کمکی مورد استفاده قرار گیرند .

مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه

مدیریت دانخوری ها

همانطور که قبلاً شرح داده شد، در چند روز اول، دان باید به فرم کرامبل تهیه ودردانخوریهای دستی و یا کفی کار تن ریخته شود، در این صورت جوجه ها براحتی به دان دسترسی یافته و شروع خوبی خواهند داشت. این دانخوریهای کمکی باید بتدریج از ۲ روزگی تا ۵ روز گی خارج شوند. طول دانخوری زنجیری برای هر پرنده حداقل ۲/۵ سانتیمتر و تعداد دانخوری بشقابی برای ۱۰۰۰ قطعه ۲۰ – ۱۸ عدد منظور شود . حداقل یک ردیف دانخوری بشقابی برای هر ۵ متر عرض سالن لازم است . در دوران پرورش، دانخوریها باید بطرف بالا کشیده شوند، بطوری که لبه دانخوری ، هم سطح پشت طیور باشد. سطح دان دردانخوریها باید به اندازه ای باشد که ضمن دسترسی طیور به دان از ریخت و پاش و ضایع شدن آن جلوگیری شود، کنترل مرتب اطراف دانخوریها از نظر وجود یا عدم وجود دان ، مورد نیاز در دانخوریها را نشان می دهد . همچنین به منظور پیشگیری از ماندن دان در دانخوریها و کهنه شدن و احتمالا کپک زدگی دان ، باید همه روزه پس از مصرف کامل دان قبلی، دان در دانخوریها توزیع شود.

بستر

بستر ممکن است از پوشال چوب ، خرده کاغذ، کاه خرد شده باشد. از مصرف تراشه چوب سفت که دارای تانن زیادی است همچنین تراشه چوب ریز و خاک اره ای که اگر بوسیله جوجه خورده شود باعث سوراخ شدن چینه دان و سنگدان میشود خودداری کنید. بمنظور پیشگیری از بروز بیماری آسپرژیلو ، از مصرف بستر پوسیده و کپک زده خودداری نمائید . بستر تراشه چوب سفید با کیفیت خوب هم بستری خوبی است . جهت جلوگیری از ایجاد تاول سینه، سوختگی سینه و قرمزی و سوختگی مفصل خرگوشی که باعث تنزل کیفیت و کم شدن ارزش لاشه میگردد از بستر نرم با کیفیت مناسب استفاده شود. از مصرف پوشال پودر شده ، مرطوب و یا کلوخه خودداری نمائید . بستر با کیفیت خوب دارای 35 – 30 درصد رطوبت می باشد.0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه