"> كنترل شرايط محيطی سالن پرورش طیور - دماي مورد نياز براي پرورش طیور

کنترل شرایط محیطی سالن پرورش طیور

آیا تابه حال پی بردهاید

  • چه عواملی باید در سالن پرورش طیور کنترل شود؟
  • از چه روشهایی برای تأمین دما و رطوبت در سالن پرورش طیور استفاده میشود؟
  • از چه روشهایی توانمی برای تهویه سالن پرورش طیور استفاده کرد؟
  • در نمونبرگهای مربوط به کنترل شرایط محیطی چه اطلاعاتی باید ثبت شود؟


هدف از این بخش آموزش نحوه ایجاد شرایط محیطی مناسب حرارت، رطوبت، تهویه و  نور در سالن پرورش طیور است، برای این منظور باید چهار عامل حرارت، رطوبت، تهویه و نور در محل پرورش صورتبه مطلوب تأمین . شود در این بحث با نحوه تأمین و کنترل این عوامل آشنا شده و چگونگی انجام آن را فرا میگیرید. ایجاد شرایط محیطی مناسب در محل پرورش طیور باعث افزایش تولید و بازدهی میشود.

دما
در طول یک دوره پرورش طیور یکی زا مسائلی که به طور جدی یک پرورشدهنده باید به آن توجه کند تأمین، تنظیم و کنترل دما در محل پرورش طیور است. تنظیم دما و مدیریت آن مسئل های بسیار مهم است و چنانچه به آن توجه نشود پرندهها آسیب خواهند . دید چرا که در صورت کاهش دما جوجه ها علاوه بر بروز بیماری در گله، در اثر جمع شدن جوجه ها کنار یکدیگر احتمال خفگی وجود دارد، در مقابل افزایش دما باعث  ایجاد عدم اشتها، لهله زدن طیور و کاهش وزن میشود.


مشاهده وضعیت قرارگرفتن پرندگان در کف سالن، راهنمای خوبی برای قضاوت درمورد دمای سالن میباشد. برای تعیین دمای بهینه علاوه بر درجه حرارت ثبت شده بر روی دماسنج، درصد رطوبت نسبی و شدت جریان هوا نیز مؤثر
است دمای سالن در روزهای اول پرورش باید بین ۳۲-۳۵ درجه سانتیگراد باشد و به تدریج  هفته های ۲ درجه سانتیگراد کاهش می یابد تا به دمای  ۱۹- ۲۱ درجه سانتی گراد برسد.

رطوبت

کنترل رطوبت در سالن های پرورش طیور اهمیت زیادی دارد زیرا کاهش رطوبت سالن منجر به دهیدراته شدن از دست دادن آب بدن جوجه ها و افزایش گرد و غبار در محل پرورش میشود و اگر رطوبت سالن بیش از حد باشد موجب کاهش توانایی دفع حرارت توسط طیور، افزایش رطوبت بستر و کاهش ظرفیت تنفسی پرنده می شود و نیز بروز بیماری های انگلی میشود.

دمای مورد نیاز برای پرورش شترمرغ


درجه حرارت محل پرورش شترمرغ مهم ترین عامل در تعیین میزان فعالیت آنها . است دمای مطلوب با توجه به وزن و سن شترمرغ تغییر میکند. افزایش دما عامل مهمی برای شروع تولید مثل در شترمرغ های بالغ است ؛ لذا با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت در مناطق مختلف ایران در پرورش این پرنده باید مورد توجه قرار گیرد. از آنجا که شروع تولید جوجه شترمرغ در اواخر زمستان و یا اوایل بهار میباشد؛ لذا تأمین وسایل گرمایش و مادر مصنوعی ضروری است و در این خصوص نباید غفلت کرد.

سیستم گرمایش از کف برای سالن پرورش جوجه تولد تا ۱ ماهگی به خصوص برای فصول سرد سال ضروری است . فقط داخل حلقه های پرورش به این سیستم مجهز شود و حتی برای صرفه جویی در هزینه ها توانمی قسمتی از هر بخش را به این امر اختصاص داد. سیستم گرمایش از کف محیطی مطلوب را برای جوجه ها فراهم نموده و مانع از سرد شدن ناحیه شکمی جوجه میشود. سرد شدن ناحیه شکم جوجه باعث تأخیر در جذب کیسه زرده، اختلال در سیستم گوارشی و سلب آرامش جوجه میگردد.

توجه داشته باشید که سیستم گرمایش از کف نباید به عنوان منبع حرارتی برای گرم کردن سالن درنظر گرفته شود، زیرا زمانی که از این سیستم با هدف گرم نمودن سالن پرورش استفاده شود، کف سالن
بیش از حد گرم شده و در نتیجه جوجه ها بیش از حد احساس گرما نموده که در این صورت جوجه دهید دیر شده و آرامش خود را از دست میدهد و از آشامیدن و خوراک خوردن امتناع میکند. 


مراحل رشد جنین در داخل ماشین جوجه کشی
بهداشت جوجه کشی

دیدگاه بگذارید

avatar
بستن
مقایسه