كنترل شرايط محيطی سالن پرورش طیور

آيا تابه حال پي بردهايد

  • چه عواملي بايد در سالن پرورش طیور كنترل شود؟
  • از چه روشهايي براي تأمين دما و رطوبت در سالن پرورش طیور استفاده ميشود؟
  • از چه روشهايي توانمي براي تهويه سالن پرورش طیور استفاده كرد؟
  • در نمونبرگهاي مربوط به كنترل شرايط محيطي چه اطلاعاتي بايد ثبت شود؟


هدف از اين بخش آموزش نحوه ايجاد شرايط محيطي مناسب حرارت، رطوبت، تهويه و  نور در سالن پرورش طیور است، براي اين منظور بايد چهار عامل حرارت، رطوبت، تهويه و نور در محل پرورش صورتبه مطلوب تأمين . شود در اين بحث با نحوة تأمين و كنترل اين عوامل آشنا شده و چگونگي انجام آن را فرا ميگيريد. ايجاد شرايط محيطي مناسب در محل پرورش طیور باعث افزايش توليد و بازدهي ميشود.

دما
در طول يك دورة پرورش طیور يكي زا مسائلي كه به طور جدي يك پرورشدهنده بايد به آن توجه كند تأمين، تنظيم و كنترل دما در محل پرورش طیور است. تنظيم دما و مديريت آن مسئل هاي بسيار مهم است و چنانچه به آن توجه نشود پرندهها آسيب خواهند . ديد چرا كه در صورت كاهش دما جوجه ها علاوه بر بروز بيماري در گله، در اثر جمع شدن جوجه ها كنار يكديگر احتمال خفگي وجود دارد، در مقابل افزايش دما باعث  ايجاد عدم اشتها، لهله زدن طیور و كاهش وزن ميشود.مشاهده وضعيت قرارگرفتن پرندگان در كف سالن، راهنماي خوبي براي قضاوت درمورد دماي سالن ميباشد. براي تعيين دماي بهينه علاوه بر درجه حرارت ثبت شده بر روي دماسنج، درصد رطوبت نسبي و شدت جريان هوا نيز مؤثر
است دماي سالن در روزهاي اول پرورش بايد بين 32-35 درجه سانتيگراد باشد و به تدريج  هفته های 2 درجه سانتيگراد كاهش مي يابد تا به دماي  19- 21 درجه سانتي گراد برسد.

رطوبت

كنترل رطوبت در سالن های پرورش طیور اهميت زيادی دارد زيرا كاهش رطوبت سالن منجر به دهيدراته شدن از دست دادن آب بدن جوجه ها و افزايش گرد و غبار در محل پرورش ميشود و اگر رطوبت سالن بيش از حد باشد موجب كاهش توانايي دفع حرارت توسط طیور، افزايش رطوبت بستر و كاهش ظرفيت تنفسی پرنده مي شود و نيز بروز بيماري هاي انگلي ميشود.

دماي مورد نياز براي پرورش شترمرغ


درجه حرارت محل پرورش شترمرغ مهم ترين عامل در تعيين ميزان فعاليت آنها . است دماي مطلوب با توجه به وزن و سن شترمرغ تغيير ميكند. افزايش دما عامل مهمي براي شروع توليد مثل در شترمرغ هاي بالغ است ؛ لذا با توجه به شرايط اقليمي متفاوت در مناطق مختلف ايران در پرورش اين پرنده بايد مورد توجه قرار گيرد. از آنجا كه شروع توليد جوجه شترمرغ در اواخر زمستان و يا اوايل بهار ميباشد؛ لذا تأمين وسايل گرمايش و مادر مصنوعی ضروری است و در اين خصوص نبايد غفلت كرد.

سيستم گرمايش از كف براي سالن پرورش جوجه تولد تا 1 ماهگي به خصوص براي فصول سرد سال ضروری است . فقط داخل حلقه هاي پرورش به اين سيستم مجهز شود و حتی براي صرفه جويي در هزينه ها توانمی قسمتی از هر بخش را به اين امر اختصاص داد. سيستم گرمايش از كف محيطي مطلوب را براي جوجه ها فراهم نموده و مانع از سرد شدن ناحيه شكمی جوجه ميشود. سرد شدن ناحيه شكم جوجه باعث تأخير در جذب كيسه زرده، اختلال در سيستم گوارشی و سلب آرامش جوجه ميگردد.

توجه داشته باشيد كه سيستم گرمايش از كف نبايد به عنوان منبع حرارتی براي گرم كردن سالن درنظر گرفته شود، زيرا زمانی كه از اين سيستم با هدف گرم نمودن سالن پرورش استفاده شود، كف سالن
بيش از حد گرم شده و در نتيجه جوجه ها بيش از حد احساس گرما نموده كه در اين صورت جوجه دهيد دیر شده و آرامش خود را از دست ميدهد و از آشاميدن و خوراك خوردن امتناع ميكند. 


مراحل رشد جنین در داخل ماشین جوجه کشی
بهداشت جوجه کشی


2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

برای کنترل دما و رطوبت باید از ترموستات استفاده کنیم؟

سلام، بله نیاز به ابزار کنترل دما و رطوبت دارید.
در این زمینه کارشناس ما میتونند شما را راهنمایی کنند که چه ابزاری تهیه کنید تماس بگیرید.
09126390982

تماس با کارشناسان فروش کارخانه