فرق دستگاه های جوجه کشی

فرق دستگاه های جوجه کشی ستر هچر همزمان و غیر همزمان

در این مقاله قصد داریم فرق ماشین های جوجه کشی ستر و هچر همزمان و غیر همزمان مورد بررسی قرار بدهیم و بگویم که چه  تأثیری می تواند در فرایند جوجه کشی داشت باشد و انتخاب کدام به نفع شما خواهد بود.

دوره ستر چیست ؟

دوره ستر در مورد تخم نطفه دار مرغ به 19 روز جوجه کشی مرغ گفته می شود که در آن  تخم ها همیشه در حالت گردش می باشد و دما 37.7 و رطوبت 55 درصد می باشد.


دوره هچر چیست ؟

هچر به دوره از جوجه کشی گفته می شود که رشد جنین در داخل تخم انجام شده و جنین در حال آمد شدن خروج از تخم می باشد . شرایط دوره هچر برای مرغ 3 روز و دمای37.2 درجه و رطوبت آن 65 تا 75 درصد می باشد.

دستگاه های جوجه کشی به دو نوع تقسیم می شوند

» دستگاه جوجه کشی غیر ستر وهچر همزمان

ماشین های جوجه کشی این گروه که حالت ستر دارند  تنها با فشار دادن یک دکمه تبدیل به دستگاه هچر می شوند با کمک این نوع دستگاه های جوجه کشی شما با گذاشتن تخم مرغ به داخل آن بعد از گذشت 19 روز دکمه هچر را فشار می دهید گردش موقف شده و دما به صورت  شرایط هچر تنظیم می شود.

» دستگاه های جوجه کشی ستر و هچر هم زمان

کار کرد این نوع دستگاه های جوجه کشی نسبت به ماشین های جوجه کشی غیر هم زمان کاملا متفاوت و بسیار هوشمند می باشند به این صورت که دستگاه در داخل کابین هم می تواند دما و رطوبت حالت ستر را تنظیم کند و هم می تواند دما و رطوبت حالت هچر را اعمال کند. اکثرا قسمت پایین این نوع دستگاه های جوجه کشی هچر بوده و قسمت بالای آن برای ستر می باشد. شرکت های معرف و مطرح جهان مانند کارخانه آرکام کره جنوبی و برینسا بریتانیا نیز از سیستم ستر و هچر همزمان استفاده می کنند و در زمینه سازندگان دستگاه جوجه کشی داخلی نیز می توان به محصولات گروه صنعتی هواباتور اشاره کرد.

» تفاوت های دستگاه جوجه کشی ستر و هچر همزان و غیر همزمان

هر دو دستگاه های جوجه کشی قابلیت ستر و هچر را دارند ولی برای دستگاه جوجه کشی غیر همزمان در یک زمان واحد هم این شرایط امکان ندارد . اما دستگاه های جوجه کشی دارای سیستم ستر و هچر همزمان می باشند هم می تواند تبدیل به دستگاه ستر و هم دستگاه هچر و هم ستر و هچر همزمان شوند.

زمانی که دستگاه جوجه کشی شما از سیستم ستر و هچر همزمان بهره نمی برد در این شرایط شما مجبور خواهید بود که یک دستگاه جوجه کشی 420 تایی نخواهید توانست بیشتر از ظریفت ستر به آن تخم نطفه دار بگذارید در این حال باید 21 روز صبر کنید تا تخم های نطفه دارد ماشین جوجه کشی از تخم خود بیرون بیایند ولی در سیستم دستگاه های جوجه کشی مجهز به قابلیت ستر و هچر همزمان شما می تواند در روز هر تعداد تخم را به داخل قرار بدهید و هر زمان که به زمان هچر رسید تخم ها نطفه دار را به قسمت پایین هچر قرار بدهید.


برچسب‌ها:
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه