دلایل رشد نکردن جنین شترمرغ

دلایل رشد نکردن جنین شترمرغ

حداکثر تلفات (۱۰-۵ درصد) که در انتهای جوجه کشی اتفاقی می افتد می تواندناشی از دلایلی متفاوت باشد. علت های زیادی وجود دارد که چرا جنین های کاملاً رشد یافته میمیرند و نقطه اوج تلفات در این مرحله بالاتر است .

پرورش دهنده شترمرغ

نگرانی های پرورش دهنده در این مرحله بیشتر ا ست زیرا جوجه به طور کامل شکل گرفته و مرده است. مشکلات تغذیه ای می تواند در این زمان در تلف شدن جنین ها نقش داشته باشد. در حالی که ناهنجاری های مادرزادی نیز معمولاً به شکل نقص جنینی دیده می شود.

مشکلات اصلی به دلیل این عوامل جوجه کشی ایجاد می شود : دما، رطوبت، تبادل گازهای تنفسی و چرخاندن تخم به میزان کمتر. در روز سی و پنجم رشد میتوان با استفاده از مشاهدات نور بینی تخم شترمرغ، پیش بینی نمود که آیا تخم ها هچ خواهند شد یا خیر.


انتهای تخم و نقطه مقابل اتاقک هوایی باید در این زمان کاملاً تیره باشد و اگر منطقه ای روشن دیده شود اغلب اندازه آن اشاره بر احتمال هچ دارد. جوجه کشی  موفقیت آمیز تخم های شترمرغ سانان، به سه چیز بستگی دارد: تخم  های خوب، جوجه کشی خوب و مدیریت تخم.

دلایل رشد نکردن جنین شترمرغ

کاهش تلفات جنینی در طی تمام مراحل رشد، هنر است. هر گونه ضعفی در کیفیت یکی از این عوامل باعث ایجاد مشکلات بزرگی خواهد شد. در اکثر موارد مقصر مشکلات به وجود آمده در تخم های هچ شده یا جوجه های در حال پرورش، فرآیند جوجه کشی شناخته می شود در حالی که مشکل واقعی با کیفیت تخم یا مدیریت نامناسب ارتباط دارد (یا هردو آنها !)

الگوی تلفات دسته ۳۲۰ تایی دلایل رشد نکردن جنین شترمرغ

قسمت های خالی نشانگر تخم های آلوده اند. اطلاعات از (1995) Deeming ۱۱-۲ الگوهای تلفات تمام تخم های تولید شده در طی جوجه کشی زنده نمی مانند تا جوجه های سالم تولید کنند. درصدی از تخمها نابارور باقی می مانند و هیچ گاه رشد نمییابند (مراجعه شود به ۲-۳-۱۱) . حتی اگر تخم بارور باشد، تضمینی وجود ندارد که تا زمان هچ رشد کند.

دو نقطه اوج تلفات در طی جوجه کشی برای تمام پرندگان منجمله شترمرغ شخص شده است

رشد تلفات تخم شترمرغ در دلایل رشد نکردن جنین شترمرغ

شترمرغ سانان به دست نیامده اما دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم تخم های امو و رئی دارای الگوی دیگری هستند. در شترمرغ ها عموماً در هفته اول رشد تلفات زیاد است (احتمالا در طی ۱۰ روز اول) و نقطه اوج دوم که تلفات بالاتر است در هفته آخر جوجه کشی وجود دارد.

معمولا در اواسط جوجه کشی تلفات کمتری وجود خواهد داشت. تلفات زود هنگام  ۵-۱ درصد تخم های ست شده) می تواند انعکاسی ساده ای از ماندگاری جنین باشد: جنین به طور ژنتیکی آسیب پذیر بوده و قادر به حیات نیست.

تخم هایی که کیفیت پایینی دارند هم باعث تلفات جنینی زود هنگام می شوند زیرا مواد مغذی ضروری وجود ندارد یا تخم توسط میکروب ها آلوده شده است . شرایط نامطلوب ذخیره سازی (هم رطوبت و هم دما) و دماهای نادرست جوجه کشی هم می تواند باعث تلفات بالا و زود هنگام شود.

تلفات زود هنگام جنینی در پستانداران معمولا تشخیص داده نمی شود زیرا جنین میمیرد و جذب بدن می شود یا از آن دفع میگردد. در پرندگان اگرچه ممکن است جنین در ابتدای زندگیش بمیرد اما تخمی که آن را در بر می گیرد از بین نمیرود لذا در داخل تخم باقی می ماند.

اواسط مرحله رشد، تلفات جنینی باید کمتر باشد (کم تر از ۱ درصد در هر هفته). نقطه اوج تلفات طی این مرحله می تواند به دلیل کمبود مواد مغذی تخم یا به علت آلودگی میکروبی روی دهد.


عوامل تأثیرگذار در هچر تخم شترمرغ سانان
وضعیت تخم های شترمرغ در طی جوجه کشی


2 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

سلام جوجه شترمرغ 20 روزه دونه چند متشکر

با سلام باید به فروشندگان و یا پرورش دهندگان شترمرغ مراجعه نمایید.

تماس با کارشناسان فروش کارخانه