حرارت و نقش آن در پرورش جوجه گوشتی

حرارت محیط پرورش در حفظ سلامت و رشد جوجه گوشتی اهمیت خاصی دارد. از آنجا که مرکز تنظیم حرارت بدن جوجه در هفته های اول زندگی کامل نیست تأمین حرارت سالن در این دوره از پرورش، بسیار مهم است.

حرارت مناسب محیط پرورش نه تنها موجب حفظ سلامت و رشد جوجه می شود بلکه از اتلاف انرژی و هدررفتن غذا نیز جلوگیری می کند.

به عبارت دیگر، حرارت مناسب محیط پرورش باعث می شود تا جوجه غذای مصرف شده را کمتر صرف تولید انرژی و تأمین حرارت بدن نماید. نوسانات حرارت در پرورش جوجه گوشتی، موجب وارد آمدن خسارات جبرانناپذیری به مرغدار می شود.

کاهش حرارت محیط، باعث بروز بیماریهایی مانند سرماخوردگی و کندی رشد در جوجه میگردد و بالارفتن بیش از حد حرارت نیز موجب خفگی و اختلالات تغذی های جوجه می شود. از این رو باید در تنظیم حرارت جایگاه پرورش متناسب با سن جوجه دقت کافی به عمل آید.


در طول شبانه روز باید حرارت جایگاه را کنترل کنید و وضعیت پراکندگی جوجهها را نسبت به منبع حرارتی مورد دقت قرار دهید زیرا این مسأله خود نشان دهندهٔ میزان حرارت جایگاه میباشد.

حرارت و نقش آن در پرورش جوجه گوشتی

برای کنترل حرارت جایگاه، موارد زیر را انجام دهید.

۱- با نصسب حرارت سنج در چند نقطهٔ جایگاه، حرارت کل جایگاه را کنترل نمایید.

۲- حرارت سنجها را در فاصلهٔ ۳۰ سانتیمتری از کف جایگاه نصب کنید.

۳- در طول شبانه روز به طور مرتب، با بررسی حرارت سنجها وضعیت حرارت جایگاه را کنترل کنید.

۴- در صورت مشاهدهٔ نوسان حرارت در جایگاه، در اسرع وقت منبع تولید حرارت را تنظیم نمایید.

۵- حرارت جایگاه را باید با توجه به سن جوجه ها

۶- شبها، خصوصاً در دو هفتهٔ اول زندگی جوجه، حرارت جایگاه را مرتباً کنترل کنید.

تأمین حرارت جایگاه

برای تأمین حرارت جایگاه می توانید از منابع انرژی زیر استفاده نمایید:

۱- انرژی خورشیدی

۲- نفت و گازوئیل

۳- برقی

۴- گاز

استفاده از هریک از این منابع معایب و محاسنی دارد که با توجه به بازده اقتصادی انها و شرایط اقلیمی منطقه می توانید انتخاب کنید.

بکارگیری منابع مزبور نیاز به تجهیزاتی چون بخاری، مادر مصنوعی ، هیتر، (تأسیسات حرارت مرکزی) و غیره دارد.

بخاری: بخاری، از وسایلی است که برای تأمین حرارت جایگاه از آن استفاده می شود. استفاده از بخاریهای برقی و گازسوز به دلیل بزرگ بودن فضای جایگاه ها و در نتیجه گران بودن هزینهٔ آنها، رایج نیست؛ اما بخاریهای که سوخت آنها با نفت و گازوئیل تأمین میشود به دلیل پایین بودن هزینهٔ سوخت، در جایگاه های مرغداری مورد استفاده قرار میگیرد.

گفتنی است که تأمین حرارت به صورت یکنواخت در طول شبانه روز با استفاده از بخاریهای نفت سوز یا گازوئیل سوز مشکل است و اغلب، جایگاه دچار نوسان حرارت میگردد. خصوصاً شبها که مراقبت کمتری از جایگاه به عمل میآید، این مسأله پرورش را دچار مشکل میسازد. از طرفی با مصرف اکسیژن، هوای داخل جایگاه ایجاد مشکلات تنفسی در گله می نماید.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه