بیماری سل در طوطی ها

بیماری سل

تعیین دقیق دز مورد نیاز، رسیدن سریع به غلظت درمانی و تجویز نسبتاً بدون استرس از جمله مزایای این روش است. بعضی از دامپزشکان به صاحب پرنده روش تزریق عضلانی را یاد می دهند. ارزیابی اثربخشی آنتیبیوتیک با توجه به بر طرف شدن علائم بالینی، آزمایش خون، سلول شناسی و کشت میکروبی انجام می شود. انجام رنگ آمیزی گرم بر روی نمونه های کلوآک یا مدفوع همزمان و بعد از تجویز آنتیبیوتیک اهمیت دارد چونکه معمولاً عفونتهای ثانویه به ویژه کاندیدیازیس یا آسپرژیلوزیس اتفاق می افتد.

عفونت های ناشی از باکتریهای گرم مثبت عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت

در پرندگان خانگی معمولاً کمتر است. عوامل پاتوژن شامل استرپتوکوکهای بتا-همولیتیک، استافیلوکوک آرئوس، و گونه های کلستریدیوم هستند. اصول تشخیص و درمان همانند عفونتهای ناشی از باکتریهای گرم منفی است.


سل پرندگان

سل در طوطی سانان بر خلاف پستانداران اساساً یک بیماری گوارشی است. عامل بیماری مایکوباکتریوم آویوم است ولی مایکوباکتریوم توبرکولوزیس و مایکوباکتریوم بوویس نیز در موارد اندکی گزارش شده اند. این باکتریهای اسید فست میله ای و دانه دار قادر به ایجاد بیماری در پرندگان، خوک، خوکچه، خرگوش و انسان هستند. طوطی دم دراز کوچک سبز بیشترین شیوع ابتلا را نشان میدهد، و بعد از آن به ترتیب طوطی آمازون، با جریگار، و طوطی پایونوس در مقام بعدی هستند.

انتقال اساساً با مصرف غذا یا آب یا خاک آلوده به مدفوع وقوع مییابد. انتقال از طریق ذرات معلق هوا یا آلوده شدن زخم نیز ممکن است اتفاق بیافتد. عامل بیماری قادر است در خاک به مدت ۲ سال زنده بماند. میکرو بعد از خورده شدن به مخاط دستگاه گوارش نفوذ کرده و در زیر لایه سروزی تکثیر می شود.

در ابتدا یک باکتریمی رخ می دهد (معمولاً بدون علائم بالینی است) و میکروب توسط سلولهای فاگوسیتکنندهٔ تک هسته ای کبد، طحال و مغز استخوان فاگوسیتوز می شود (اما کشته نمی شود). تکثیر و تزاید میکروب در داخل این سلولها سبب یک واکنش موضعی توسط سیستم ایمنی با واسطهٔ سلولی و تشکیل ندول می شود. این ندول ها با گذشت زمان ممکن است کلسیفیه شوند. رها شدن میکروب از کبد موجب باکتریمی ثانویه میگردد و در ریه ها، کلیه ها، غدد جنسی (گنادها) و روده لوکالیزه می شوند.

توبرکلی ها (ضایعات سسلی) در دیواره روده ممکن است به داخل لومن باز شده و منجر به دفع تعداد زیادی میکروب در مدفوع شوند.

علائم بالینی

کاهش وزن مزمن (هر چند پرنده اشتها نیز داشته باشد)، بی حالی، اسهال مزمن و بد بودن وضعیت پرها از علائم بالینی قابل مشاهده هستند. اتساع شکم به خاطر بزرگی کبد و ضخیم شدن و پر شدن روده ها از مایع معمولاً دیده می شود. ممکن است توده هایی در زیر پوست اطراف چشم دیده شود. به دلیل رشد اندوست استخوان لنگش نیز گاهاً گزارش شده است. علائم اغلب غیر اختصاصی هستند و به آهستگی پیشرفت

تشخیص

در هماتولوژی و آزمایشات بیوشیمیایی سرم لکوسیتوز شدید (بیشتر از ۲۰۰۰۰) همراه با هتروفیلی و مونوسیتوز دیده می شود. آنمی و پلی کرومازی معمولاً وجود دارد. سطح آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز معمولاً در موارد درگیری کبدی بالا است.

در بررسی های کالبدگشایی علاوه بر ندولهای مشخص که قبلاً شرح داده شد، ارتشاح منتشر سلولهای اپیتلیوئیدی و غولآسا ممکن است منجر به ضخیم شدن و سفت شدن رودهها (که با چشم قابل دیدن است) و بزرگ شدن کبد و طحال گردند. در بافت شناسی، پرزهای روده ممکن است گرزی شکل، متورم و پر از سلولهای اپیتلیوئیدی که حاوی باکتریهای میلهای اسید فست هستند، گردند.

تشخیص قطعی بر اساس شناسایی باکتریهای میله ای اسید فست و سلولهای اپیتلیوئیدی در بیوپسی یا لام های تهیه شده در کالبدگشایی انجام می شود. کبد معمولاً معتبرترین محل برای گرفتن نمونهٔ بافتشناسی است. رنگ آمیزی اسید فست یا کشت مدفوع نیز ممکن است میکروب ها را مشخص کند، هر چند که نتایج منفی کاذب به دليل دفع تناوبی میکروب ها محتمل است.

برای مشخص شدن نتایج کشت نیازمند ۳ تا ۶ هفته زمان نیاز است. تشخیص غیر مستقیم با تست تزریق داخل جلدی توبرکولین و تست آگلوتیناسیون روی لام نیز گه گاه نتایج منفی کاذب می دهند.

درمان

اغلب مرگ آسان (یوتانزیا) توصیه می شود چون خطر ابتلای انسان ها به خصوص کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، وجود دارد. درمان موفق بر اساس پروتکل درمانی انسان در پرندگان خانگی مبتلا به مایکوباکتریوم آویوم گزارش شده است.

جوجه کشی از طوطی

صنعت جوجه کشی امروز یکی از سود آورترین مشاغل در کشور عزیزمان می باشد . شما می توانید در خانه با تهیه چند عدد تخم نطفه دار و خرید یک دستگاه جوجه کشی خانگی یا نیم صنعتی به جوجه کشی از پرندگان مختلف بپردازید . برای خرید یک ماشین جوجه کشی استاندارد پیشنهاد ما به شما خرید دستگاه جوجه کشی هواباتور 6 ساخت گروه صنعتی هواباتور می باشد .

دستگاه جوجه کشی هواباتور 6

دستگاه جوجه کشی هواباتور ۶


ویروس پاپیلوم در پرندگان
عفونت آدنوویروسی در طوطی ها


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه