انواع نژاد اردک اهلی ایرانی

انواع نژاد اردک اهلی ایرانی

انواع نژاد اردک اهلی ایرانی : اردک های اهلی ایران را به ۴ گروه تقسیم می کنند :

الف – گروه بومی ناحیه خزر

ب – گروه بومی شمال غربی

ج – گروه بومی نواحی غربی


د – گروه بومی سایر نقاط کشور اردک های بومی ناحیه خزر دارای جثه کم و گوشتی نسبتاً مرغوب هستند و اردکهای بومی شمال غربی و مغرب ایران دارای جثه های بزرگتر و گوشتی مرغوب می باشند . اردکهای اهلی ایران اسامی علمی خاصی ندارند و مردم محلی آنها را بیشتر بر اساسی رنگ بدن نام گذاری کرده اند . از جمله اردک های اهلی که بیشتر در ناحیه خزر یافت می شوند عبارتند

۱- اردک های گردویی : که از نظر تخمگذاری جزو انواع مطلوب و مورد پسند مردم محلی است، زیرا تعداد دفعات و مدت تخمگذاری آنها نسبت به سایر اردک های اهلی بومی بیشتر است .

اردک سیاه

۳- اردک سفید. ۴- اردک ابلق : که رنگ بدن آن مخلوطی از رنگهای سیاه و سفید یا قهوه ای و سفید است علاوه بر اردکهای اهلی، تعداد زیادی اردکهای خارجی مانند پکین ، روئن ، خاک کمپل ، مسکوئی، و غیره در ایران نگهداری می شود .

انواع نژاد اردک اهلی ایرانی

برخی از نژادهای معروف اردک در جهان

۱- نژاد پکین (peking) : پکین یک نوع نژاد گوشتی است که در سنین پایین از رشد سریعی برخوردار است . دوره پرورش این اردک معمولا ۸ هفته طول میکشد و وزن آن در پایان پرورش بالغ بر ۲/۵-۲ کیلوگرم می شود . وزن نهایی اردک نر در این نوع به ۳ کیلوگرم میرسد. نوع آمریکایی اردک پکین که در آن رنگ پرها به صورت سفید یک دست بوده و منقارها و پاها برنگ زرد روشن می باشد، در ایران به فراوانی یافت می شود اردک پکین سالانه تقریباً ۱۴۰ تا ۲۰۰ تخم می گذارد ، تخم مخصوص جوجه کشی در این نژاد نباید از ۷۰ گرم کمتر باشد

۲- نژاد روئن (ROUEN) : این اردک از دسته نژاد گوشتی است موطن اصلی آن کشور فرانسه میباشد اردک روئن دارای گوشت نسبتاً زیاد با کیفیتی مطلوب است اردک روئن سالانه ۵۰ تا ۹۰ تخم می گذارد و وزن هر تخم آن ۸۰ گرم می باشد وزن نیمچه اردک نر در این نوع به ۳/۵ و نیمچه اردک ماده آن به ۳ کیلوگرم میرسد وزن اردک نر و ماده پیر به ۵-۴ کیلوگرم بالغ می شود .

(Khaki-Campell) ۳- نژاد خاک کمپل این نژاد از نظر تخمگذاری اهمیت دارد در طول سال تا ۳۰۰ عدد تخم می گذارد وزن تخم این اردک بین ۷۰ تا ۸۰ گرم است میانگین وزن اردک نر ۲/۷۵۰ کیلوگرم و اردک ماده ۲/۵ کیلوگرم می باشد . سن بلوغ جنسی ۱۲۰ روز و غذای مصرفی روزانه ۱۵۰-۱۲۰ گرم است . تلفات تا ۸ هفتگی ۳-۲ درصد ، تلفات دوره پرورش (۲۰- ۸ هفتگی ) ۰/۵ – ۲/ ۰ درصد و دوره تولید ۵/۷ درصد است .


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه