انواع سیستم قفس در پرورش طیور

انواع سیستم قفس در پرورش طیور

قفس های پرورش طیور دارای انواع گوناگون هستند. قفس ها ممکن است مسطح یا چند طبقه ای معمولی یا اتوماتیک باشند و همینطور قفس ها ممکن است مخصوص نگهداری جوجه ها و نیمچه ها و یا مرغ های تخمگذار باشند.

قفس نگهداری جوجه ها (باتری)

قفس مخصوص جوجه های یکروزه تخمگذار تا ۹۰ روزگی اصطلاحا باتری نامیده می شود. در سن ۹۰ روزگی ، رشد جوجه ها به اندازه ای است که نگهداری آنها در باتری مشکل است. از اینرو آنها را به قفس های بزرگتر که مخصوص نگهداری پولت ها است انتقال می دهند. قفس های باتری ممکن است یک طبقه، دو طبقه و یا چهار طبقه باشند.

انواع قفس های مرغ های تخمگذار

قفس های مرغ های تخمگذار


قفس هایی که برای نگاهداری مرغ های تخمگذار مورد استفاده قرار می گیرد شامل موارد زیر است :

قفس های پله ای

قفس های پله ای

قفس های پله ای به اسامی تریبونی (منبری) و کالیفرنیایی نیز نامیده می شوند. در قفس های پله ای از وسایل اتوماتیک کمتر استفاده می شود. در سیستم پله ای معمولا دو قفس انفرادی در وسط و یک قفس در هر طرف قرار گرفته است.

آبخوری ها و دانخوری ها در قفس های پله ای ناودانی است؛ اگرچه اگر قرار است جوجه های یکروزه هم در این قفس ها نگهداری شوند که معمولا هم همینطور است از آبخوری نیپل و دانخوریهای سطح متغیر استفاده می شود. جنس این قفسه ممکن است از آهن گالوانیزه (آهن سفید)، آلومینیوم و یا پلاستیک باشد.

قفس های چند طبقه ای

قفس های چند طبقه ای

قفس ها ممکن است سه تا چهار طبقه و حتی بیشتر نیز باشند.
با توجه به نوع ساختمان، در هر قفس چند مرغ نگهداری می شود. دیواره قفس ها از آهن گالوانیزه ساخته شده و کف آن مشبک و شیبدار است. غذا بوسیله دانخوری های زنجیری و یا به وسیله واگن دان در اختیار مرغ ها قرار می گیرد. واگن ها در طول قفس و در ساعات معینی به حرکت در می آید. آب نیز به وسیله آبخوری های ناودانی و یا پستانکی به طور اتوماتیک در اختیار مرغ ها قرار می گیرد.

قفسهای مسطح جمعی

قفس های مسطح جمعی

این قفس ها معمولا از میله های آهن گالوانیزه ساخته شده اند و کف آنها از توری با چشمه هایی به ابعاد ۲ سانتی متر تشکیل شده است. به طوری که مدفوع به خوبی از بین آنها گذشته و به روی زمین می افتد. قفس های جمعی معمولا دارای عرض ۱/ ۶۷ متر و طول ۲ / ۵۸ متر و ارتفاع ۴۰ سانتی متر هستند.

در یک قفس جمعی با مساحت ۴ / ۳ متر مربع ۴۰ قطعه نیمچه نگهداری می شود. این قفس ها در سرتاسر آشیانه و در کنار هم به طور منظم چیده می شوند و همه آنها دارای دانخوری و آبخوری مشترک می باشند. دانخوری در این نوع قفس به صورت اتوماتیک زنجیری ناودانی است و آبخوريها در این نوع قفس ها به صورت اتوماتیک پستانک دار می باشد.

سیستمهای جمع آوری کود

کود آشیانه های تخمگذار باید به یکی از روشهای زیر به خارج از آشیانه منتقل شود. کود خارج شده از آشیانه ها باید هر چه زودتر از مزرعه مرغداری خارج گردد. در قفس های غیر اتوماتیک، انواع روش های دستی جمع آوری کود قابل اجرا است.


1 دیدگاه
Inline Feedbacks
View all comments

مرسی از مطالب خوب تان.

تماس با کارشناسان فروش کارخانه