انواع تهویه مرغداری

انواع تهویه مرغداری

در آشیانه های مرغداری تهویه به دو صورت طبیعی و مصنوعی صورت می گیرد :

تهویه طبیعی

تهویه طبیعی در مناطقی مطرح است که دمای هوا و رطوبت نسبی محیط مناسب پرورش پرندگان باشد و این سیستم در مناطقی خیلی گرم یا سرد پیشنهاد نمی شود . تهویه طبیعی موفق بستگی به دیوارها زیاد از حد گرم نشوند.

در طراحی آشیانه ها می توان به جهت بادهای مناسب منطقه که می توانند مفید واقع شوند توجه شود . هوای گرم سبک تر از هوای سرد است، به همین دلیل همیشه به طرف بالا حرکت می کند. این هوا از میان منافذ، پنجره ها و دریچه ها عبور می کند و به خارج آشیانه می رود. و به این وسیله با خود رطوبت، گرد و غبار و گاز آمونیاک را خارج می کند.

به همان حجم هوا که خارج می شود، هوای پاک وارد، و جایگزین آن می گردد. در این سیستم ورودی های هوا شامل دیوارهای باز جانبی یا پنجره های و دریچه های آشیانه است. برای بستن ورودی های هوا می توان از پرده و یا ورقه های مختلف استفاده نمود. و بهتر است که ورودی های هوا در تمام امتداد طول آشیانه کار گذارده شوند.


اگر عمل جابجایی هوا با سرعت کم انجام گیرد، ممکن است درجه حرارت آشیانه بالا رود. به همین دلیل سیستم تهویه طبیعی معمولا برای کنترل دمای آشیانه کافی نمی باشد.

در مواردی رطوبت خارج آشیانه زیاد است ، در این حالت برای جلوگیری از مرطوب شدن بستر بایستی درجه تهویه را تا حد ممکن بالا برد. در این سیستم باد نقش بسیار مهمی ایفا می کند. اگر شدت باد ضعیف باشد ممکن است وضعیتی پیش بیاید که جریان تهویه کند شود. برای رفع یا کاستن این مشکل عرض آشیانه را نباید بیشتر از ۱۲ متر در نظر گرفت.

استفاده از کرکره های جهت دهنده جریان هوا نیز در محل ورودی ها بسیار مناسب است. بدین وسیله می توان مسیر هوا را به دلخواه تغییر داد. بطور کلی کنترل جهت ورود هوا با توجه به نیاز و فصل و دیگر عوامل، امر بسیار مهمی می باشد. این کنترل را می توان چه بصورت دستی و چه بصورت اتوماتیک انجام داد.

تهویه مصنوعی

سیستم تهویه مرغداری

میزان و مقدار جابجائی هوا در سیستم تهویه مصنوعی به وسیله هواکش ها کنترل می شود. این سیستم باعث می شود که هوای تازه و مطلوب و کنترل شده برای آشیانه فراهم شود. ضمن اینکه با استفاده از این روش می توان تراکم طیور در واحد سطح را افزایش داد.

بطور کلی می باید در طراحی مرغداری صنعتی به امر تهویه توجه کافی مبذول گردد. بمنظور انجام تهویه مصنوعی در آشیانه از هواکش های الکتریکی استفاده می شود. هواکش با کشیدن هوای داخل آشیانه به محیط بیرون باعث ایجاد فشار منفی در داخل آشیانه میشود.

مقدار هوای خروجی آشیانه باید کمی بیشتر از هوای وارده باشد تا باعث فشار منفی در آشیانه گردد. فشار منفی موجب ورود هوای تازه از محلهای ورود هوا به آشیانه می شود.

تهویه عرضی

یک روش معمول انجام تهویه در آشیانه مرغداری تهویه عرضی است. هواکش ها روی یک دیواره جانبی آشیانه نصب می شوند. در حالیکه دریچه های ورودی هوا در دیواره مقابل قرار دارند.

در مناطق سرد سیر بهتر است هواکش ها در ارتفاع کم بر روی دیوار نصب شوند. و در منطقه گرمسیر بهتر است هواکش ها بر روی سقف قرار گیرند. در تهویه عرضی تهویه بیش از حد موجب کوران هوا می شود و تهویه کم موجب بروز مشکلات ناشی از تهویه نامناسب می گردد. نوع، اندازه و محل قرار گرفتن ورودی هوا بایستی متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه و ظرفیت هواکش ها باشد.

سیستم تهویه تونلی

این نوع تهویه در شرایط آب و هوای گرم استفاده می شود. کاربرد این نوع تهویه بیشتر در جهت متعادل نمودن اثر نوسانات دما می باشد . به ویژه در زمانی که هوا گرم است . در تهویه تونلی تمامی هواکش ها در یک سمت عرضی آشیانه و هواده ها در سمت عرضی دیگر واقع می شوند .

هوا با سرعت ۲/ ۴ متر در ثانیه در طول آشیانه جریان می یابد و رطوبت ، حرارت و گرد و غبار را خارج میکند . جریان هوا باعث خنک شدن پرنده می شود و قادر است دمای را موثر کاهش دهد. سیستم تهویه تونلی بمنظور تامین دمای کمتر از ۳۰°C در داخل آشیانه در هوای گرم می باشد و هر ۱ / ۳ – ۰ / ۷۵ دقیقه کل هوای سالن می بایستی تخلیه و تعویض شود . در این سیستم جریان هوا بایستی با سرعت ۱۲۰ متر بر دقیقه ( ۴۰۰ft / min ) از روی سر پرندگان عبور کند. و سرعت هوای بیش از ۲ / ۵ متر در ثانیه توصیه نمی شود .

تهویه تونلی مرغداری

مقدار فشار منفی کمتر از فشار هوای بیرون آشیانه تعیین کننده سرعت هوایی است که وارد آشیانه می شود و ظرفیت هواکش تعیین کننده سرعت عبور هوا در طول آشیانه است. ممکن است این گونه تصور شود که بالا بردن اختلاف فشار درون آشیانه نسبت به بیرون، به افزایش هوای ورودی به آشیانه می انجامد، در صورتی که در عمل عکس این قضیه رخ می دهد. با افزایش فشار سرعت هوای ورودی زیاد می شود و از هوای ورودی کاسته می شود و همچنین از سرعت عبور هوا در طول آشیانه نیز کاسته می شود .

در نتیجه فشار منفی ، بیشتر از ظرفیت هواکش ها می کاهد که باعث کاهش حجم هوای ورودی و خروجی آشیانه می شود . قبل از محاسبه مقدار فشار منفی موجود در آشیانه باید تمامی منافذ نشت هوا به سالن مسدود گردد . هوای نقاطی با مقاومت حداقل را جستجو می کند. و نشت از این نقاط به جریان و توزیع نامناسب هوا در آشیانه منتهی می شود. توزیع مناسب هوا در پی فشار منفی کمتر، به افزایشی حجم هوا و در نهایت نشت کمتر منتهی می شود .

میزان فشار هوا بر اساس جابجایی هوا و همچنین عرض اشیانه مشخص می شود . این جریان هوا باعث خنک کردن پرندگان به میزان ۷-۵ درجه سانتی گراد (۱۲۴-۱۰) می گردد. هواکش مورد نیاز در سیستم تهویه تونلی بصورت ذیل محاسبه می شود.


0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه