تخم های بوقلمون برای جوجه کشی

وزن استاندارد تخم های بوقلمون برای جوجه کشی

دوره اول تخم گذاری بوقلمون های مادر وزن تخم دائما رو به افزایش است . ابتدا و به ویژه در ۱۴ روز اول , متوسط وزن تخم افزایشی است ولی پس از آن تا انتهای دوره به فلات می رسد در صورتی که بوقلمون ها پس از تولک به طور موفقیت آمیزی وارد دومین دوره تخم گذاری شوند اندازه تخم آنها شبیه وزن آخرین تخم های دوره اول تولیدشان می باشد متوسط وزن تخم گله متاثر از سن بوقلمون ها و نه مدت زمان بعد از شروع تحرک نوری آنها است به این معنی که اگر یک گله در سنین اولیه ( زودتر از ۲۹ تا ۳۰ هفته معمول) توسط نور تحریک شود اولین تخم های آنها کوچکتر است و برعکس اگر دیرتر تحریک نوری شود اولین تخم ها بزرگ تر میشود وزن تخم در سویه های بوت ۱۰ و بیگ ۹ از شروع تولید تخم تا پایان دوره تولید تخم بین ۷۸ گرم تا ۹۷ گرم تغییر می کند.

تنوع وزنی تخم ها

وزن تخم ها اگرچه دارای تغییر و تنوه قابل ملاحظه ای است ولی ضریب تغییر انها حدود ۶ تا ۷ درصد است در حالی که در هفته اول تخم گذاری بیشترین تغییر و تنوع (ضریب تغییر ۸ تا ۹ درصد ) است ضریب تنوع برای ۶ درصد به این معنی است که حدود ۶۸ درصد تخم ها در محدوده میانگین بعلاوه منهای ۶ درصد میانگین ( محدوده یک انحراف معیار از میانگین ) قرار میگرند برای مثال اگر متوسط وزن تخم ۹۰ گرمباشد ۶ درصد آن برابر ۵/۴ گرم است و در نتیجه محدوده فوق بین ۸۴/۶ و ۹۵/۴ گرم خواهد بود باری ۹۵ درصد تخم ها در محدوده وزنی میانگین بعلاوه منهای ۱۲ درصد میانگین (دو انحراف معیار ) قرار دارند در مثال بالا با میانگین وزن ۹۰ گرم این محدوده بین ۷۹/۲ تا ۱۰۰/۸ گرم خواهد شد توجه داشته باشیم که ۵ درصد از تخم ها در خارج از این محدوده قرار دارند.

اغلب تولیدکنندگان یک حداقل وزن تخم را در نظر می گیرند و تخم های کوچک تر را به عنوان تخم غیر قابل جوجه کشی می شمارند تخم های کوچک , قابلیت جوجه درآوری کمی دارد و جوجه های متولد شده از آنها شاداب و سرحال نیستند انتخاب حداقل وزن , اساس یک تصمیم گیری تجاری و اقتصادی است و بر اساس هزینه مردود اعلام کردن تخم ها ( به عنوان تخم جوجه کشی ) در برابر منافع حاصل از قابلیت جوجه در آوری بالای آنها و یا سرزندگی جوجه ها مقایسه میشود بسیاری از واحد های بوقلمون مولد تولیدکننده سویه های تجاری سریع الرشد حداقل وزن ۶۸ تا ۷۸ گرم را پذیرفته اند.

عوامل موثرتر بر وزن تخم

وزن تخم تابع سویه سن گله مادر و سن بوقلمون ها در زمان اولین تحریک نوری است سرعت تولید تخم نیز بر اندازه تخم اثر دارد و گله هایی که تولید تخم بالایی ندارند تخم های بزرگتری می گذارند دمای محیطی بالای ۲۵ درجه موجب کاهش اندازه تخم میشود رژیم های نوری غیراستاندارد از قبیل نور متناوب و برنامه های غیر ۲۴ ساعته (دوره های تاریک – روشن کمتر یا بیشتر از ۲۴ ساعت ) موجب افزایش اندازه تخم میشود اگرچه همراه با آن کوچکی اندازه تخم را نیز شاهد هستیم عوامل تغذیه ای از قبیل اسید لینولئیک و سطح اسید های آمینه بر اندازه تخم اثر دارند.0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments
تماس با کارشناسان فروش کارخانه