مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه های گوشتی

مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه های گوشتی معمولا مصرف آب ۱/۸ – ۱/۶ برابر مصرف دان می باشد. این ضریب باید به عنوان یک راهنما باشد نه به عنوان یک ضریب ثابت . زیرا تغییراتی در مصرف آب با توجه به کیفیت دان ، درجه حرارت محیط و سلامتی گله ایجاد میگردد که […]

استفاده از گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی

گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی در این روش استفاده از مادرهای مصنوعی مرسوم میباشد. که یک روش منسوخ شده است و امروزه کاربرد ندارد. به هر دلیلی اگر روش مذکور مورد استفاده قرار گیرد باید درجه حرارت زیر مادر مصنوعی ۳۲-۳۳ درجه سانتیگراد باشد، که معمولا در سالنهای باز محدوده مادر مصنوعی محصور میشوند. […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه