جوجه کشی از کبک

صفر تا صد جوجه کشی از کبک کبک همانند بلدرچین جزو پرندگان ریز جثه است و زیر دسته قرقاول سانان که زیستگاه 14 گونه آنها در بسیاری از کوه های آسیای صغیر و چین تا کوه های مناطق خاورمیانه، یونان،و جنوب بلغارستان پراکنده شده است که بیشتر در دامنه ها و صخره ها زندگی و […]