آموزش کار با دستگاه جوجه کشی خانگی 48 تایی

آموزش کار با دستگاه جوجه کشی 48 تایی آموزش کار با دستگاه جوجه کشی 48 تایی هواباتور : در این فیلم آموزشی سعی کرده ایم از ابتدا تا انتهای راه اندازی و نحوه کارکرد دستگاه جوجه کشی هواباتور 1 هواباتور را به شما آموزش دهیم ، در صورتی که هر مشکلی در روند راه اندازی […]