آموزش پرورش بلدرچین و جوجه کشی از بلدرچین

آموزش پرورش بلدرچین پرورش بلدرچین : به طور کلی بلدرچین ها پرندگانی پرطاقت، نیرومند و مقاوم می باشند و می توانند در گستره وسیعی از مناطق با آب و هواهای گوناگون رشد و تولید مثل نمایند که این توانائی ناشی از قدرت سازگاری بالای آنها با شرایط گوناگون محیطی می باشد این پرندگان سریعاٌ رشد […]