کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی

کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی کنترل درجه حرارت بدن نیمچه های گوشتی : دانستن عوامل اصلی تنظیم کننده دمای بدن پرنده که بستگی به تهویه و درجه حرارت محیط دارد مفید است . پرنده قادر است آرایش پرهای محافظ بدن خود را بر اساسی دمای بدن تغییر دهد. در هوای سرد پرها به […]

روشنای سالن پرورش نیمچه های گوشتی

روشنای سالن پرورش نیمچه های گوشتی روشنایی : غالباً در پرورش طیور گوشتی از برنامه نور دائمی استفاده می شود، ولی در هر روز باید ساعاتی را نیز به تاریکی اختصاص داد. خاموشی در ساعاتی از روز باعث عادت کردن طیور به تاریکی شده و از وحشت آنها در موقع قطع برق و نتیجتاً تجمع […]

مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه های گوشتی

مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه های گوشتی معمولا مصرف آب ۱/۸ – ۱/۶ برابر مصرف دان می باشد. این ضریب باید به عنوان یک راهنما باشد نه به عنوان یک ضریب ثابت . زیرا تغییراتی در مصرف آب با توجه به کیفیت دان ، درجه حرارت محیط و سلامتی گله ایجاد میگردد که […]

استفاده از گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی

گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی در این روش استفاده از مادرهای مصنوعی مرسوم میباشد. که یک روش منسوخ شده است و امروزه کاربرد ندارد. به هر دلیلی اگر روش مذکور مورد استفاده قرار گیرد باید درجه حرارت زیر مادر مصنوعی ۳۲-۳۳ درجه سانتیگراد باشد، که معمولا در سالنهای باز محدوده مادر مصنوعی محصور میشوند. […]

مدیریت و پرورش نیمچه های گوشتی

پرورش نیمچه گوشتی ، مدیریت نیمچه های گوشتی تراکم جوجه ریزی یکی از ضروریات اصلی رشد، حفظ سلامتی و کیفیت عمومی زیست و تأمین فضای کافی برای هر پرنده میباشد. میزان فضای در نظر گرفته شده بستگی به مجموعه ای از فاکتورها نظیر : وزن هنگام کشتار، نوع سالن (بازو بسته)، شرایط آب و هوایی […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه