پرورش مرغ مینا

پرورش مرغ مینا و نگهداری از آن مرغ مینا یک پرنده سخنگو و مقلد است. استعداد بسیار زیاد او در قدرت یادگیری و تقلید صدای واضح، باعث شده تا انسانها برای نگهداری از آن مشتاق باشند. تا حدودی به کلاغ شباهت دارد و نژادهای مختلفی دارند که معروف ترین نژاد این پرنده محبوب، مینای معمولی […]