نژادهای اردک

نژادهای اردک نژاد پکین منشا این نژاد کشور چین است و اولین بار در سال ۱۸۷۳ به عنوان یک نژاد مشخص معرفی شده‌است ودر حال حاضر بیشتر مزارع پرورش اردک گوشتی در آمریکا از این نژاد استفاده می‌کنند. وزن اردک نر بالغ در حدود ۴ تا ۵/۴ کیلوگرم و اردک ماده بالغ ۶/۳ تا ۴ […]

پرورش و جوجه کشی از اردک

پرورش و جوجه کشی از اردک اکثر ما خاطره ای از نگهداری و پروش اردک در دوران کودکی داریم. این پرندگان زیبا همانند غاز و قو پرنده آبدوست محسوب می شوند و علاقه خاصی به شنا کردن در آب دارند. اردک در نزدیکی آب ها و دریاها در سراسر کره خاکی به غیر از قطب […]