جوجه کشی از کبک

صفر تا صد جوجه کشی از کبک کبک همانند بلدرچین جزو پرندگان ریز جثه است و زیر دسته قرقاول سانان که زیستگاه 14 گونه آنها در بسیاری از کوه های آسیای صغیر و چین تا کوه های مناطق خاورمیانه، یونان،و جنوب بلغارستان پراکنده شده است که بیشتر در دامنه ها و صخره ها زندگی و […]

پرورش و جوجه کشی کبک

پرورش و جوجه کشی کبک کبک پرنده ای از دسته قرقاولان و کوچک با وزن 400 تا 600 گرم است. در لهجه های مختلف زبان فارسی به آن کوک و خاسه کو نیز گفته می شود. اندازه این پرنده 31 تا 35 سانتی متر است که اندازه جنس نر مقداری از جنس ماده بزرگتر است. […]