نقش گله مادر در تولید تخم مرغ مناسب جوجه کشی

نقش گله مادر در تولید تخم مرغ مناسب جوجه کشی ابتدا باید بررسی شود که تاثیر مرغ و خروس در خصوص میزان تخم گذاری و نطفه دار بودن تخم ها تا چه حد است. در وهله اول باید تخم مرغ ها از والدین سالمی تولید شوند که این موضوع به نژاد و شرایط پرورش گله […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه