پرورش و مدیریت مرغ بومی

پرورش و مدیریت مرغ بومی نحوه اداره، مدیریت و انتخاب چگونگی مدل پرورش جوجه های بومی تحت تاثير اهداف پرورشی است. این اهداف شامل : ۱) پرورش جوجه ۲) پرورش نیمچه ۳) پرورش پولت ۴) پرورش خروس ۵) پرورش مرغ تخمگذار و تولید تخم مرغ می باشد. پرورش جوجه هدف از این پرورش تولید جوجه […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه