انواع نژاد های مرغ را بشناسید

انواع نژاد های مرغ را بشناسید در این مقاله سعی شده است که خصوصیات و ویژگی های چهار گونه از نژادهای لهمن را مورد بررسی قرار دهیم . بایستی به این نکته توجه کرد که این شرکت ، نژادهای دیگری را در سال اخیر میلادی به بازار عرضه کرده است که خصوصیاتی مطمئنا بهتر ، […]

تولید تخم نطفه دار برای جوجه کشی

تولید تخم نطفه دار برای جوجه کشی در این مقاله کوتاه به اطلاعات ضروری در مورد تولید تخم و کیفیت تخم نطفه دار برای جوجه کشی می پردازیم . در این آموزش در مورد اهمیت ویتامین ها و مواد معدنیبرای بهتر کردن کیفیت تخم مرغ شرح داده شده است. اندام های تولید مثل مرغ تخم […]