راهنمای ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی + فیلم آموزشی

راهنمای ساخت دستگاه جوجه کشی خانگی جوجه کشی به دو روش طبیعی و مصنوعی انجام میشود. در روش طبیعی پرنده ی مادر بر اساس غریزه (کرچ شدن) آمادگی خود را با یکسری علائم نمایان میکند که با قرار دادن تعداد مشخصی تخم تحت شرایط خاص که در اینجا توضیح داده شده میتوان اقدام به جوجه […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه