مدیریت بهداشتی تراکم شترمرغ ها

مدیریت بهداشتی تراکم شترمرغ ها اندازه آغل یا تراكم (نسبت مساحت به تعداد پرنده ها ) از موارد حیاتی در پرورش شترمرغ است. وجود فضای هرچه بیشتر جهت فعالیت جوجه شترمرغ ها بسیار سودمند است. معمولا گفته می شود هرچه بزرگ تر، بهتر. تراکم زیاد خصوصا در مورد جوجه ها می تواند منجر به بروز […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه