رفاه نیمچه های گوشتی در هنگام عرضه به بازار

رفاه نیمچه های گوشتی در هنگام عرضه به بازار رفاه نیمچه های گوشتی در هنگام عرضه به بازار : به منظور رعایت رفاه طیور و بطور کلی بهبود کیفیت تولید، بایستی استرسها و صدمات مراحل تخلیه طیور شامل گرفتن ، بارگیری ، حمل ونقل و جابجایی طیور را به حداقل برسانیم. صدمات وارده در این […]

مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه های گوشتی

مصرف آب ، مدیریت دانخوریها پرورش نیمچه های گوشتی معمولا مصرف آب ۱/۸ – ۱/۶ برابر مصرف دان می باشد. این ضریب باید به عنوان یک راهنما باشد نه به عنوان یک ضریب ثابت . زیرا تغییراتی در مصرف آب با توجه به کیفیت دان ، درجه حرارت محیط و سلامتی گله ایجاد میگردد که […]

استفاده از گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی

گرمایش مستقیم تشعشعی نیمچه های گوشتی در این روش استفاده از مادرهای مصنوعی مرسوم میباشد. که یک روش منسوخ شده است و امروزه کاربرد ندارد. به هر دلیلی اگر روش مذکور مورد استفاده قرار گیرد باید درجه حرارت زیر مادر مصنوعی ۳۲-۳۳ درجه سانتیگراد باشد، که معمولا در سالنهای باز محدوده مادر مصنوعی محصور میشوند. […]

مدیریت و پرورش نیمچه های گوشتی

پرورش نیمچه گوشتی ، مدیریت نیمچه های گوشتی تراکم جوجه ریزی یکی از ضروریات اصلی رشد، حفظ سلامتی و کیفیت عمومی زیست و تأمین فضای کافی برای هر پرنده میباشد. میزان فضای در نظر گرفته شده بستگی به مجموعه ای از فاکتورها نظیر : وزن هنگام کشتار، نوع سالن (بازو بسته)، شرایط آب و هوایی […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه