نمایندگی دستگاه جوجه کشی در شیراز

نمایندگی دستگاه جوجه کشی در شیراز بورس خرید و فروش دستگاه جوجه کشی و تجهیزات مرغداری در استان فارس ، خیابان سینما آزادی شیراز و کوچه مشیری است. فروشندگان دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری و داروخانه های دامپزکشی مانند دکتر دشتی، خسروپور، کسبی و رضازاده در این خیابان واقع شده اند. برای خرید و […]