پرورش جوجه های اردک

پرورش جوجه اردک پرورش جوجه اردک : تفاوت چندانی در پرورش جوجه اردک و جوجه مرغ وجود ندارد ، لیکن جوجه های اردک برای مدت زمان نسبتا کوتاه نیاز به حرارت مصنوعی دارند . تغذیه اردک در مقایسه با سایر انواع حیوانات اهلی، اردک از سرعت رشد بهتر برخوردار است . اردک گوشتی در ۸ […]

پرورش اردک گوشتی بدون استفاده از آب

پرورش اردک گوشتی بدون استفاده از آب در این مرحله از رشد بایستی وزن بدن پرنده حداقل ۶۰۰ گرم باشد . جوجه اردک ها را باید از اول به زندگی در آب عادت داد . بدین منظور بایستی جوی آبی در گردشگاه سالنهای پرورش وجود داشته باشد . از سن ۱۰ روزگی به بعد جوجه […]