نکات مهم در فرایند هچ

نکات مهم در زمان هچ همه ابزارهای برقی خصوصيت های خود را دارند، در صورتی که مبتدی هستيد و تجربه مورد نیاز برای کار با دستگاه را نداريد، توصيه می کنیم برای اولين مرتبه از تخم پرندگان زينتی و گران قيمت استفاده نکرده و کليه راک ها را پر نکنيد، با چند تخم مرغ ارزان […]