تاریخچه دستگاه جوجه کشی

تاریخچه دستگاه جوجه کشی جوجه کشی از تخم های نطفه دار در عصر قدیم جوجه کشی در عصر قدیم برای اولین بار 3000 سال پیش در مصر باستان انجام پذیرفت. در مصر باستان ساختمان هایی را برای جوجه کشی اختصاص می دادند. در قسمت های بالایی بناهایی که در داخل این ساختمان ها به جوجه […]