کرچ شدن در پرندگان ماده

کرچ شدن در پرندگان ماده کرچی پرندگان ماده به این معنی است که پس از گذاشتن یک دسته تخم در آشیانه ، دچار تحول فیزیولوژیکی و رفتاری شده و به منظور رشد جنین درون تخم ها تمایل به خوابیدن روی دسته تخم در آنها ایجاد میشود . دوره خوابیدن روی تخم در مرغ خانگی حدود […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه