پرورش غاز و نگهداری از آن + قسمت آخر مصاحبه با آقای پرسیاوش پرورش دهنده غاز

پرورش غاز و نگهداری از آن پرورش غاز : غازها جزو پرندگان آب دوست خونگرم و باهوش که قادرند پرواز کنند و می توانند با شرایط جغرافیای کنار بیایند. بدن آنها تحمل سرمای 10 درجه زیر صفر و گرمای زیاد را دارد و در برابر بیماری ها نسبت به سایر پرندگان مقاوم تر هستند. این […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه