چرا دستگاه جوجه کشی نمی تواند هم برای شترمرغ استفاده شود و هم برای سایر پرندگان

در بازار پر رونق فروش دستگاه های جوجه کشی شترمرغ برخی از شرکت های داخلی ادعا دارند ماشین های جوجه کشی ساخت خود هم می تواند از تخم شترمرغ و هم از سایر پرندگان نیز جوجه کشی انجام دهد