جوجه کشی از شتر مرغ

جوجه کشی از شتر مرغ جوجه کشی از شتر مرغ | شترمرغ ها پرنده های بسیار تنومندی هستند که سرعت فوق العاده بالایی در دویدن دارند. این پرنده ها تخم های بسیار بزرگی می گذارند که هر کدام از آنها به صورت میانگین حدود 1 کیلوگرم وزن دارند. اینها تنها ویژگی های عجیب شترمرغ نیستند […]

تماس با کارشناسان فروش کارخانه