نحوه قرار گیری تخم مرغ در دستگاه جوجه کشی

نحوه قرار گیری تخم مرغ در دستگاه جوجه کشی هر دستگاه جوجه کشی دارای قسمتی برای قرار گرفتن تخم های نطفه دار میباشند که شانه جوجه کشی نام دارد، شانه های جوجه کشی وطیفه نگهداری تخم را دارند ، اما کاربر میتواند تخم نطفه دار را به دو طریق درون دستگاه قرار دهد اول اینکه […]